Skip to main content

Skelbiami mokinių, kurie vyks stažuotei į Lenkiją, rezultatai

 

 

 

 

     Skelbiame mokinių, dalyvavusių atrankoje dėl stažuotės Lenkijoje, rezultatus:

Mokinio vardas, pavardė

Grupė

Egzaminai

Projektas "Alytaus profesinio rengimo centro pastatų energetinio efektyvumo didinimas" Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-021

Baigiamas įgyvendinti projektas "Alytaus profesinio rengimo centro pastatų energetinio efektyvumo didinimas" Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-021 finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektas įgyvendintas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystimasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Bendravimas su žiniasklaida neišvengiamas

Gegužės 11 dieną Alytaus profesinio rengimo centre vyko seminaras tema „Ugdymo įstaigos įvaizdis bendravimo su žiniasklaida ir ryšių su visuomene valdymo kontekste“. Seminarą vedė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto ir Lietuvos Žurnalistikos centro bendrųjų Žurnalistikos profesinių studijų diplomą turinti M.Krupavičiaus žemės ūkio ir verslo skyriaus praktikos vadovė Jūratė Šiumbrevičiūtė.

Padėka

Ugdymo plėtotės centre baigėsi metodinių darbų paroda „ES struktūrinių fondų vykdytų projektų rezultatų sklaida“. Parodoje buvo eksponuoti septyniolikos pedagogų metodiniai darbai. Ugdymo plėtotės centras reiškia padėką centrui už nuoširdų bendradarbiavimą, sėkmingą organizavimą, o visiems parodos dalyviams - už aktyvų dalyvavimą.

Skelbiami mokinių atrankos stažuotei į Lenkiją rezultatai

         Skelbiami 1 kurso mokinių atrankos stažuotei Lenkijoje rezultatai.

Mokinio vardas, pavardė

Grupė

Baranauskas Marius

Ž2

Baltijos šalių profesinio mokymo įstaigų sporto žaidynės

Gegužės 6-8 d. Alytaus profesinio rengimo centre vyko Baltijos šalių profesinio mokymo įstaigų mokinių, darbuotojų ir direktorių XVIII - osios sporto žaidynės, į kurias iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos susirinko apie 200 sportininkų ir šalių atstovų.

Baltijos žaidynėse dalyvavo komandos, atstovavusios šias sporto šakas: krepšinio, tinklinio, stalo teniso, taip pat trikovės rungtis, kuriose dalyvavo mokyklų vadovų komandos.

„Artojų profesinio meistriškumo konkursas“

Gegužės 4 d. Mykolo Krupavičiaus žemės ūkio ir verslo skyriuje pirmą kartą vyko „Artojų profesinio meistriškumo konkursas“. Dėl geriausio ir profesionaliausio artojo mėgėjo vardo varžėsi dešimt Žemės ūkio ir verslo skyriaus mokinių.

Lengvosios atletikos varžybos

2010-05-05 Marijampolėje vyko Lietuvos profesinių mokymo įstaigų mokinių sporto žaidynių lengvosios atletikos varžybos. Po atkaklių ir įtemptų rungčių merginų asmeninėse įskaitose 100m bėgimo distancijoje pirmąją vietą užėmė Greta Kaminskaitė P71, trečiąją vietą iškovojo Odeta Cikanavičiūtė P74. Šuolio į tolį rungtyje trečiąją vietą užėmė Viktorija Muliuolytė P52. 4x100m estafetės rungtyje mūsų merginų komanda buvo nenugalima ir iškovojo pirmąją vietą. Vaikinų asmeninėse įskaitose 100m bėgimo distancijoje M.

„Galiu 2010“

Balandžio 29 d. Varėnos technologijų ir verslo mokykloje vyko Alytaus apskrities profesinių mokyklų mokinių konkursas „Galiu 2010“. Šame konkurse dalyvavo dešimt Alytaus profesinio rengimo centro mokinių: G. Kazakevičius - P53 gr., R. Skendelytė -P35 gr., P. Mamonas - P36 gr., E. Rėklaitis - P36 gr., Š. Mykolaitis - S34 gr., K. Vabolytė - V22 gr., V. Padelskaitė - V22 gr., T. Sausis - P47 gr., A. Mažeika S. – 41gr., L. Ulevičius - S46 gr.

Ūkininkavimo pradmenų kursai

Registruojami asmenys, pageidaujantys savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 261062110

Paroda ,,AgroBalt 2010''

2010 m. balandžio 30 d. Mykolo Krupavičiaus žemės ūkio ir verslo skyriaus mokiniai lankėsi Vilniuje, Litexpo parodų centre, kuriame vyko tarptautinė specializuota žemės ūkio, maisto ir pakavimo paroda „AgroBalt 2010“.

MINIME PASAULINĘ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS DIENĄ

    2010 m. balandžio 29 d. APRC Pramonės ir prekybos skyriuje vyko seminaras ,,Saugaus darbo organizavimas. Stresas darbe“, skirtas Pasaulinei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienai. Seminare dalyvavo mokytojai, profesijos mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai.

Surinktas turinys