Skip to main content

Projektai

Mokinio stažuotė Švedijoje

Virėjo specialybės mokinių stažuotės Danijoje

 

Mokinių praktika Italijoje

Š. m. sausio 16- vaario 18 d. dvi mokinės - Kotryna Sakalauskaitė ir Daiva Aleliūnienė iš APRC  stažavosi Italijoje, Rodi Garganico mieste, viešbutyje ,,Hotel Pietre Nere" pagal projektą „Praktinis mokymas Europoje“ 2014-1-LT01-KA102-000159.

MOKINIŲ STAŽUOTĖ LATVIJOJE!

2015 m. spalio 27 d. P21 grupės mokinys Laurynas Cibulskas kartu su Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro, Šiaulių profesinio rengimo centro bei Jonavos politechnikos mokyklos mokiniais išvyko į 5 savaičių stažuotę Latvijoje, Rygos profesinio mokymo centre „Tūrisma un radošās industrijas tehnikums“.

MOKYTOJOS IŠVYKO Į STAŽUOTĘ LENKIJOJE

2015 m. spalio 25 d. viešbučio darbuotojo mokymo programos profesijos mokytojos Birutė Ragožienė iš Alytaus profesinio rengimo centro, Daiva Steponavičienė iš Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro bei Rima Šeibokienė iš Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos išvyko į vienos savaitės stažuotę Gižycko mieste, Lenkijoje.

Praktiką projekto dalyvės atlieka 4 žvaigždučių St. Bruno viešbutyje.

MOKINIAI IŠVYKO Į STAŽUOTĘ LENKIJOJE

2015 m. spalio 18 d. lydinti mokytoja Birutė Ragožienė ir 12 viešbučio darbuotojo mokymo programos mokinių po keturis iš kiekvienos mokyklos: Alytaus profesinio rengimo centro, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro bei Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos išvyko į dviejų savaičių stažuotę Gižycko mieste, Lenkijoje.

Praktiką projekto dalyviai atlieka 4 žvaigždučių St. Bruno viešbutyje.

Pradedamas įgyvendinti projektas „Pameistrystės diegimo iššūkiai“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013289

Profesinio mokymo įstatyme pameistrystė įteisinta kaip profesinio mokymo organizavimo forma, tačiau ji dar nėra taikoma Lietuvoje. Pameistrystė pagrįsta mokymu darbo vietoje, todėl jos diegimas Lietuvos profesinio mokymo sistemoje, kur mokymas organizuojamas mokykline forma, kelia iššūkių.

Pradedamas įgyvendinti projektas „Profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimas ES šalyse, siekiant gerinti mokymo kokybę“

„Profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimas ES šalyse, siekiant gerinti mokymo kokybę“

Nr. 2015-1-LT01-KA102-013259

Projekto teikėjas – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.

VIRĖJO MOKYMO PROGRAMOS MOKINIŲ SU SPECIALIAISIAIS UGDYMO POREIKIAIS DĖMESIUI!

 

 

Virėjo mokymo
programos mokinių su specialiaisiais ugdymo poreikiais dėmesiui!

SKELBIAMA
PROJEKTO DALYVIŲ ATRANKA!!!

Įvyko projekto „NEET ir pameistrystės sinergija“ mokymai

2015 m. gegužės 25 - 29 d. Alytaus PRC įvyko projekto „NEET ir pameistrystės sinergija“ Nr. 2014-1-LT01-KA202-000529 mokymai apie NEET ypatumus ir soc. įtraukimą ir integraciją darbo rinkoje bei pameistrystę.

Alytaus PRC mokinių įspūdžiai iš stažuočių Austrijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje

Alytaus PRC partnerio teisėmis dalyvavo Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos koordinuojamame projekto „Pameistrystės diegimo patirtis ES šalyse“, projekto Nr. 2014-1-LT01-KA102-000254 ir turėjo galimybę išsiųsti šešis savo mokinius į stažuotes Austrijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje.

Pameistrystės diegimo patirtis Prancūzijoje

2015 m. gegužės 3 - 9 dienomis 4 mokytojai iš Alytaus PRC ir Vilniaus automechanikų ir verslo mokyklos dalyvavo stažuotėje „GARAC Ecole nationale des professions de l’automobile“ mokykloje, Paryžiuje, Prancūzijoje. Stažuotė vyko pagal projektą „Pameistrystės diegimo patirtis ES šalyse“ Nr.2014-1-LT01-KA102-0002544. Projekto tikslas - susipažinti su pameistrystės mokymo formos principais Prancūzijos priimančiojoje institucijoje.

Surinktas turinys