Skip to main content

MOKINIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ APSIGYVENTI BENDRABUTYJE, ŽINIAI!

Mokiniai bendrabučiuose Putinų g. 36, A. Jonyno g. 12, Daugų g. 3 ir Klevų g. 14 (Balbieriškis), gali apsigyventi nuo 2009 m. rugpjūčio 31 d. 9.00 val.

Vairuotojų rengimo kursai

Alytaus profesinio rengimo centras kviečia į B, C ir C1 kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo kursus.
Mokiniams ir studentams bei kitiems kursų dalyviams taikome įvairias nuolaidas.
Aprūpiname mokinius naujausia mokymo literatūra. Neribotą laiką leidžiame naudotis kompiuteriais. Taip pat vykdome papildomą ir pakartotinį mokymą.
Išsami informacija teikiama ir registruotis tel.: (8 315) 77 979, (8 319) 59 192, 8 618 00 221, 8 673 20 052.
Kursai vyksta:
Alytaus profesinio rengimo centre, Putinų g. 40, Alytus

Rugsėjo 1-osios šventė

2009 m. rugsėjo 1 d. 8.30 val. visų kursų mokiniams susitikimai skyriuose su grupių vadovais. Mokslo ir žinių dienos šventė 10.00 val.

Alytaus kultūros ir komunikacijos centre, Pramonės g. 1, Alytus. Centro vadovų ir svečių sveikinimai bei grupės „16 Hz“ šventinis koncertas.

Pirmo kurso mokinių sąrašai bus paskelbti skelbimų lentose.

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI VISĄ CENTRO BENDRUOMENĘ

Mokytojų tarybos posėdis

2009 m. rugpjūčio 31 d. 9.00 val. Statybos technologijų ir verslo skyriaus didžiojoje salėje, A. Jonyno g. 12, Alytus, vyks mokytojų tarybos posėdis Posėdžio darbotvarkė: 1.2008-2009 m. m. ugdymo rezultatų aptarimas. Pranešėjas direktoriaus pavaduotojas ugdymui Juozas Karkauskas

2.Dėl 2009–2010 m. m. veiklos prioritetų. Pranešėjas direktorius Vytautas Zubras

3.Dėl mokytojų tarybos 2010 m. veiklos programos projekto. Pranešėjas direktorius Vytautas Zubras

Seminaras „Regioninių profesinio rengimo tinklų kūrimas Lietuvoje, remiantis Prancūzijos, Vokietijos ir Nyderlandų patirtimi“

2009 m. rugpjūčio 27 d. 10.00 val. Statybos technologijų ir verslo skyriaus skaitykloje vyks ES Leonardo da Vinči programos naujovių perkėlimo projekto „Regioninių profesinio rengimo tinklų kūrimas Lietuvoje, remiantis Prancūzijos, Vokietijos ir Nyderlandų patirtimi“ (LITVETNET), kurį organizuoja Vytauto Didžiojo universiteto profesinio rengimo studijų centras ir kviečia dalyvauti. Į seminarą registruotis el. p. v.tutlys@smf.vdu.lt

Mokinių priėmimo mokytis komisijų rezultatai

Liepos 7, 8, 9 dienomis Alytaus profesinio rengimo centre vyko mokinių priėmimo komisijų posėdžiai. Jų metu į Alytaus profesinio rengimo centrą priimta 568 būsimi pirmakursiai.

Populiariausios specialybės:
• Automobilių remontininko,
• Automobilių kėbulo remontininko,
• Kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus,
• Padavėjo ir barmeno,
• Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus,
• Kirpėjo.

Pasirašyta "Prancūziškų EMILE klasių kūrimas" sutartis

2009 m. birželio 29 d. Alytaus miesto savivaldybėje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis „Prancūziškų EMILE  klasių kūrimas" tarp Alytaus profesinio rengimo centro, atstovaujamo direktoriaus Vytauto Zubro ir Prancūzų kultūros centro, atstovaujamo direktoriaus Pascale Hanse.

Nuo 2009 mokslo metų APRC  pradedamas integruotas dalykų ir prancūzų kalbos mokymas grupėse, dirbančiose pagal vidurinio ugdymo padavėjo ir barmeno, socialinio slaugytojo ir viešbučio darbuotojo programas.

Akcija "Nerūkantis Europietis 2009"

"Nerūkančio europiečio" konkurse dalyvauja 19 šalių. Kiekviena šalis į finalą siunčia savo finalininką, kuris laimi kelionę į apdovanojimo ceremoniją Ispanijoje 2010 m. Žmonės taip pat gali nominuoti sveikatos apsaugos profesionalus, kurie padeda rūkantiesiems mesti rūkyti.

Mokytojų tarybos posėdis

Mokytojų tarybos posėdžio, kuris vyks 2009 m. birželio 29 d. 9.00 val., darbotvarkė:

  1. Dėl atlikto tyrimo "Aktyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdymo procese; (J. Augutytė)
  2. Dėl centro 2009 m. veiklos programos ir projektinės veiklos įgyvendinimo; (V. Zubras)
  3. Dėl 2009 - 2010 m. m. ugdymo planų. (J. Karkauskas)

Posėdis vyks statybos technologijų ir verslo skyriuje.

Didelė profesinė patirtis ir neišdildomi įspūdžiai sugrįžus iš stažuočių Lenkijoje ir Prancūzijoje

                 

 

„Informacinių technologijų panaudojimas rengiant inžinerinės krypties darbuotojus“ Prancūzijoje (video)

Alytaus profesinio rengimo centras gavo finansavimą Švietimo mainų paramos fondo Leonardo da Vinci programos mobilumo projektui „Informacinių technologijų panaudojimas rengiant inžinerinės krypties darbuotojus“ Nr. LLP-LdV-IVT-2008-LT-0151.
Projekto dalyviai – pirminio profesinio rengimo lygmens mokiniai, besimokantys automobilių kėbulų remontininko, elektros įrengimų montuotojo bei automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko mokymo programų. Šiuo projektu siekiama padidinti APRC absolventų įsidarbinimo, jų sėkmingos profesinės karjeros galimybes.

2008 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų konferencija.

 

 

 

 

 

 

 

2008 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų
KONFERENCIJA

Iš stažuotės Turkijoje grįžo APRC mokytojai

Iš stažuotės Turkijoje grįžo APRC mokytojai Irmantas Grimalauskas ir Dalia Mankauskaitė.

Konferencija „Tarptautinių stažuočių patirties sklaida“

Birželio 4 d. centre įvyko konferencija „Tarptautinių stažuočių patirties sklaida“.
Konferencijoje pasidalinta patirtimi, kaip mūsų ugdymo institucijoje vykdoma mokymosi visą gyvenimą programa. Konferencijoje dalyvavo Kauno Žemės ūkio universiteto atstovės R.Mičiulienė, profesinės pedagogikos ir psichologijos katedros dėstytoja, ir Daiva Vaišnorienė, LŽŪU nuotolinio mokymo studijos administratorė. Viešnios papasakojo apie vieną iš mokymosi visą gyvenimą formų - apie pedagogų galimybę tęsti edukologines studijas LŽŪU magistrantūros studijų programoje.

Surinktas turinys