Skip to main content

Akcija "Nerūkantis Europietis 2009"

"Nerūkančio europiečio" konkurse dalyvauja 19 šalių. Kiekviena šalis į finalą siunčia savo finalininką, kuris laimi kelionę į apdovanojimo ceremoniją Ispanijoje 2010 m. Žmonės taip pat gali nominuoti sveikatos apsaugos profesionalus, kurie padeda rūkantiesiems mesti rūkyti.

Mokytojų tarybos posėdis

Mokytojų tarybos posėdžio, kuris vyks 2009 m. birželio 29 d. 9.00 val., darbotvarkė:

  1. Dėl atlikto tyrimo "Aktyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdymo procese; (J. Augutytė)
  2. Dėl centro 2009 m. veiklos programos ir projektinės veiklos įgyvendinimo; (V. Zubras)
  3. Dėl 2009 - 2010 m. m. ugdymo planų. (J. Karkauskas)

Posėdis vyks statybos technologijų ir verslo skyriuje.

Didelė profesinė patirtis ir neišdildomi įspūdžiai sugrįžus iš stažuočių Lenkijoje ir Prancūzijoje

                 

 

„Informacinių technologijų panaudojimas rengiant inžinerinės krypties darbuotojus“ Prancūzijoje (video)

Alytaus profesinio rengimo centras gavo finansavimą Švietimo mainų paramos fondo Leonardo da Vinci programos mobilumo projektui „Informacinių technologijų panaudojimas rengiant inžinerinės krypties darbuotojus“ Nr. LLP-LdV-IVT-2008-LT-0151.
Projekto dalyviai – pirminio profesinio rengimo lygmens mokiniai, besimokantys automobilių kėbulų remontininko, elektros įrengimų montuotojo bei automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko mokymo programų. Šiuo projektu siekiama padidinti APRC absolventų įsidarbinimo, jų sėkmingos profesinės karjeros galimybes.

2008 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų konferencija.

 

 

 

 

 

 

 

2008 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų
KONFERENCIJA

Iš stažuotės Turkijoje grįžo APRC mokytojai

Iš stažuotės Turkijoje grįžo APRC mokytojai Irmantas Grimalauskas ir Dalia Mankauskaitė.

Konferencija „Tarptautinių stažuočių patirties sklaida“

Birželio 4 d. centre įvyko konferencija „Tarptautinių stažuočių patirties sklaida“.
Konferencijoje pasidalinta patirtimi, kaip mūsų ugdymo institucijoje vykdoma mokymosi visą gyvenimą programa. Konferencijoje dalyvavo Kauno Žemės ūkio universiteto atstovės R.Mičiulienė, profesinės pedagogikos ir psichologijos katedros dėstytoja, ir Daiva Vaišnorienė, LŽŪU nuotolinio mokymo studijos administratorė. Viešnios papasakojo apie vieną iš mokymosi visą gyvenimą formų - apie pedagogų galimybę tęsti edukologines studijas LŽŪU magistrantūros studijų programoje.

Surinktas turinys