Skip to main content

Pirmakursių šventė

2010 - 2011 mokslo metais visus mokinius kviečiame į šiuos būrelius

1.     Bendrojo fizinio pasiruošimo

2.     Dainavimo studija

3.     Dramos studija

4.     Linijinių šokių

5.     Scenaristų ir kaitovų

Organizuojami mokymai pagal formalią mokymo programą

Komplektuojama grupė pageidaujančių mokytis savo iniciatyva ar darbdavių siuntimu pagal formalią elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio mokymo programą. Mokymosi trukmė 15 savaičių (praktinis mokymas realioje darbo vietoje 280 val.). Baigusiems bus išduotas kvalifikacijos pažymėjimas. Mokymai prasidės nuo 2010-09-14.

Informacija teikiama ir registruotis tel. (8 -315) 77979, (8-618) 00221 arba elektroniniu paštu alytausprc@aprc.lt

Mokslo ir žinių diena

Rugsėjo 1-ąją dieną APRC mokytojai ir nešini gėlėmis mokiniai susirinko į pirmąją pamoką skyriuose. Tai ypatingas momentas: pirmo kurso mokinių susitikimas su grupių vadovais, pasidalinimas vasaros įspūdžiais, susipažinimas su naujais draugais... Po to visi skubėjo į šventinį renginį Alytaus kultūros ir komunikacijos centre. Čia skambėjo muzika ir daina, liejosi gražūs posmai.

Sveikiname su rugsėjo 1-ąja

PROJEKTO „NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ GALIMYBIŲ DIDINIMAS“

BAIGIAMOSIOS KONFERENCIJOS PROGRAMA

 

Data ir laikas: 2010 m. rugsėjo 15 d. (trečiadienis) 14.00 val.

Vieta: Alytaus profesinio rengimo centras, didžioji salė, 1 korpusas, 1 aukštas.

Adresas: Putinų g. 40, Alytus

 

Daugiau informacijos rasite zemiau prisegtame dokumente.

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENOS ŠVENTĖ!

2010 m. rugsėjo 1 d.
8.30 – 9.15 val.

EMILE projekto stažuotė Prancūzijoje

Alytaus profesinio rengimo centras ir Prancūzijos ambasada bei Prancūzų kultūros centras, pasirašęs sutartį, pritariant LR Švietimo ir mokslo ministerijai, dėl Integruoto dalykų ir prancūzų kalbos mokymo įgyvendinimo nuo 2009-2010 mokslo metų. Šiame projekte dalyvauja ir padavėjų barmenų vyr. profesijos mokytoja Auksė Sapežinskienė. Tobulinti prancūzų kalbos įgūdžius, liepos mėnesį, buvo išvykusi į Prancūzijos Besancono Taikomosios lingvistikos centrą kartu su kitais 22 mokytojais iš Lietuvos.

Susitikimas su partneriais iš Lenkijos

2010 m. rugpjūčio 11 d. įvyko susitikimas su partneriais iš Lenkijos Gižycko apskrities dėl projekto "Profesinis mokymas pasienio regione pramonės vystymosi pagrindas" paraiškos rengimo ir būsimo projekto veiklų aptarimo.

Susitikimo dalyviai nutarė, jog projekte dalyvaus ne tik profesinio rengimo įstaigos, bet ir verslo atstovai, abiejų šalių Prekybos ir amatų rūmai. Tokiu būdu bus skatinamas pasienio regiono bendradarbiavimas, mokiniai įgys aukštesnes kompetencijas.

MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

2010 m. rugpjūčio 30 d. 9.00 val.

Alytaus PRC didžiojoje salėje, Putinų g. 40, Alytus,

vyks mokytojų tarybos posėdis

 

Posėdžio darbotvarkė:

                       1. Dėl 2009-2010 m. m. ugdymo rezultatų.

Pramonės ir prekybos skyriaus absolventui apdovanojimas

Šių metų liepos 21 dieną Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius įteikė Pramonės ir prekybos skyriaus absolventui Eimantui Bakšiui sveikinimą ir Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio Jubiliejui sukurtą medalį, tapus vienu iš geriausių profesinio mokymo įstaigų diplomantų.

 

 

Pedagogų edukacinė kelionė

Birželio 30 d. Pramonės ir prekybos skyriaus pedagogai ir centro darbuotojai keliavo po Pivašiūnų apylinkes, apsilankė Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kuri garsėja Dievo Motinos paveikslu, skleidžiančiu meilę ir ramybę bei guodžiančiu tikinčiųjų širdis.

Pedagogus maloniai sutiko piligriminės šventovės klebonas dekanas monsinjoras Vincas Baublys.

Diplomų įteikimo šventė

Birželio 22 diena Alytaus profesinio rengimo centro mokiniams  do­va­no­jo vie­ną gražiau­sių mo­kyk­li­nių šven­čių – diplomų įteikimo. 426 absolventai, iš­si­puo­šę, pa­kiliai nu­si­tei­kę, ly­di­mi ar­ti­mų­jų ir drau­gų, džiau­gė­si iš­kil­min­ga aki­mir­ka, kai bu­vo pa­kvies­ti į sce­ną at­siim­ti savo pirmojo diplomo. Šventės metu

PROJEKTAS „RŪPINKIS SAVIMI“

   

Šventinė eisena

Nepabūgusi lietaus centro bendruomenė birželio 19 d. dalyvavo miestelėnų eisenoje šventėje „Alytus kviečia“.

Eisenos priekyje važiavo vairavimo mokyklos automobilis, iš kurio aidėjo smagi muzika. Mokyklos šokėjos šokdamos vedė visą nemažą mūsų komandą.

Pasipuošusi, linksmai nusiteikusi APRC delegacija sulaukė daug dėmesio ir plojimų...

Surinktas turinys