Skip to main content

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENOS ŠVENTĖ!

2010 m. rugsėjo 1 d.
8.30 – 9.15 val.

EMILE projekto stažuotė Prancūzijoje

Alytaus profesinio rengimo centras ir Prancūzijos ambasada bei Prancūzų kultūros centras, pasirašęs sutartį, pritariant LR Švietimo ir mokslo ministerijai, dėl Integruoto dalykų ir prancūzų kalbos mokymo įgyvendinimo nuo 2009-2010 mokslo metų. Šiame projekte dalyvauja ir padavėjų barmenų vyr. profesijos mokytoja Auksė Sapežinskienė. Tobulinti prancūzų kalbos įgūdžius, liepos mėnesį, buvo išvykusi į Prancūzijos Besancono Taikomosios lingvistikos centrą kartu su kitais 22 mokytojais iš Lietuvos.

Susitikimas su partneriais iš Lenkijos

2010 m. rugpjūčio 11 d. įvyko susitikimas su partneriais iš Lenkijos Gižycko apskrities dėl projekto "Profesinis mokymas pasienio regione pramonės vystymosi pagrindas" paraiškos rengimo ir būsimo projekto veiklų aptarimo.

Susitikimo dalyviai nutarė, jog projekte dalyvaus ne tik profesinio rengimo įstaigos, bet ir verslo atstovai, abiejų šalių Prekybos ir amatų rūmai. Tokiu būdu bus skatinamas pasienio regiono bendradarbiavimas, mokiniai įgys aukštesnes kompetencijas.

MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

2010 m. rugpjūčio 30 d. 9.00 val.

Alytaus PRC didžiojoje salėje, Putinų g. 40, Alytus,

vyks mokytojų tarybos posėdis

 

Posėdžio darbotvarkė:

                       1. Dėl 2009-2010 m. m. ugdymo rezultatų.

Pramonės ir prekybos skyriaus absolventui apdovanojimas

Šių metų liepos 21 dieną Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius įteikė Pramonės ir prekybos skyriaus absolventui Eimantui Bakšiui sveikinimą ir Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio Jubiliejui sukurtą medalį, tapus vienu iš geriausių profesinio mokymo įstaigų diplomantų.

 

 

Pedagogų edukacinė kelionė

Birželio 30 d. Pramonės ir prekybos skyriaus pedagogai ir centro darbuotojai keliavo po Pivašiūnų apylinkes, apsilankė Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kuri garsėja Dievo Motinos paveikslu, skleidžiančiu meilę ir ramybę bei guodžiančiu tikinčiųjų širdis.

Pedagogus maloniai sutiko piligriminės šventovės klebonas dekanas monsinjoras Vincas Baublys.

Diplomų įteikimo šventė

Birželio 22 diena Alytaus profesinio rengimo centro mokiniams  do­va­no­jo vie­ną gražiau­sių mo­kyk­li­nių šven­čių – diplomų įteikimo. 426 absolventai, iš­si­puo­šę, pa­kiliai nu­si­tei­kę, ly­di­mi ar­ti­mų­jų ir drau­gų, džiau­gė­si iš­kil­min­ga aki­mir­ka, kai bu­vo pa­kvies­ti į sce­ną at­siim­ti savo pirmojo diplomo. Šventės metu

PROJEKTAS „RŪPINKIS SAVIMI“

   

Šventinė eisena

Nepabūgusi lietaus centro bendruomenė birželio 19 d. dalyvavo miestelėnų eisenoje šventėje „Alytus kviečia“.

Eisenos priekyje važiavo vairavimo mokyklos automobilis, iš kurio aidėjo smagi muzika. Mokyklos šokėjos šokdamos vedė visą nemažą mūsų komandą.

Pasipuošusi, linksmai nusiteikusi APRC delegacija sulaukė daug dėmesio ir plojimų...

Projekto Nr.LLP-LdV-TOI-2008-LT-0012 septintasis partnerių susitikimas

2010 m. birželio 16  – 19 dienomis Graikijoje vyko, projekto Nr.LLP-LdV-TOI-2008-LT-0012 „Europinio lygio statybininko apdailininko specialybės modulinių mokymo programų kūrimas ir mokymo kreditų sistemos pritaikymas Lietuvos ir kitų Europos šalių VET institucijose“, septintasis partnerių susitikimas.

Susitikimo akimirkos

Mokinių europinių stažuočių patirties sklaida

           2010 m. birželio 23 d. 11 val. Aktų salėje (Putinų g. 40) vyks konferencija mokiniams, kurie 2009-2010 m. m. dalyvavo stažuotėse užsienyje, bei juos lydėjusiems mokytojams.

          Mokiniai pristatys ir aptars, kuo buvo naudingos stažuotės užsienyje. Alytaus profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubras mokiniams įteiks stažuotes užsienyje patvirtinančius dokumentus.

Baigėsi kvalifikacijos egzaminų sesija

Birželio 18 dieną baigėsi kvalifikacijos egzaminų sesija. Šiemet kvalifikacijos egzaminus laikė 442 mokiniai, kurie mokėsi  pagal 19 profesijos mokymo programų.

Džiugu, kad dauguma mokinių parodė brandžias teorines žinias ir praktinius gebėjimus, atitinkančius kvalifikacijos reikalavimus.

Geriausiai kvalifikacijos egzaminus išlaikė šie mokiniai:

 

RANKRAŠČIO KONKURSAS ,,UŽ LAISVĘ! UŽ PERGALĘ”

2010 m. birželio 15 d. Lietuvos jaunimo turizmo centras Vytatuto Didžiojo universitete organizavo istorinio projekto ,,Mūsų protėvių takais” baigiamąją šventę ir darbų parodą, skirtą Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms paminėti. Į ją pakviesti dalyvauti rankraščius kūrę Centro mokiniai bei juos ruošę mokytojai.

SEMINARAS ,,DAILĖS TERAPIJA PASITELKIANT EBRU“

Birželio 15 d. Alytaus profesinio rengimo centre vyko seminaras socialiniams darbuotojams ,,Dailės terapija pasitelkiant ebru“. Seminarą vedė vyresnioji socialinė darbuotoja Irma Čekanauskienė. Seminare dalyvavo socialiniai darbuotojai iš Lazdijų globos centro ,,Židinys“, Lazdijų socialinių paslaugų centro, Kalvarijos pensionato, Merkinės globos namų. Seminaro dalyviai susipažino su nauju ugdymo ir terapijos metodu – ebru, turėjo galimybę praktiškai atlikti piešinius ebru meno technika.

VALANDĖLĖ BE „SMS“

Dauguma žmonių nebeįsivaizduoja gyvenimo be mobiliųjų telefonų, niekada be jų neišeina iš namų ir mieliau pamestų piniginę negu savo judriojo ryšio priemonę, rodo neseniai atliktos tarptautinės apklausos rezultatai. Telefonai tarsi suteikia saugumą ir galimybę akimirksniu gauti informaciją. Jie laikomi svarbiausiomis ryšio priemonėmis, kai kada netgi pranokstančiomis tiesioginį bendravimą.

Surinktas turinys