Skip to main content

Mokomės atsipalaiduoti...

Kontrolinis. Egzaminas. Svarbus susitikimas. Tuoj kvies atsakinėti. Konfliktas. Nepatenkinti poreikiai. Ką jaučiame? Nerimą, baimę, susijaudinimą. Bet išgyvename ne tik šias emocijas. Pastebime, kad kažkas vyksta ir mūsų kūne. Dažniau plaka širdis, prakaituoja galūnės, gniaužia kvapą, kirba skrandžio plote, skauda nugarą, galvą, galiausiai sutrinka miegas, prastėja atmintis ir susikaupimas per pamokas, nuovargis – tai tik dalis streso padarinių, verčiančių mokinį elgtis ne taip, kaip jis norėtų. Tačiau kiekvienas žmogus stresą priima ir apdoroja skirtingai.

Edukacinės išvykos

Mokslo metų eigoje centre vyko nemažai konkursų, olimpiadų, kurių nugalėtojai ir prizininkai pagal nuostatus buvo apdovanoti edukacinėmis išvykomis. Atėjus pavasariui baigiantis mokslo metams ir pradėjome kviesti mokinius pasirinkti keliones.

KONFERENCIJA “MOKYTOJŲ EUROPINIŲ STAŽUOČIŲ PATIRTIES SKLAIDA”

2009-2010 m.m. Švietimo mainų paramos fondo Leonardo da Vinci mobilumo programos projektai

 

Data: 2010-06-29

Vieta: APRC Pramonės ir prekybos skyrius, Aktų salė


 Daugiau informacijos rasite žemiau prisegtame dokumente.

MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

2010 m. birželio 29 d. 9.00 val.

Alytaus PRC didžiojoje salėje, Putinų g. 40, Alytus,

vyks mokytojų tarybos posėdis

 

Posėdžio darbotvarkė:  

        1. 2010-2011 m. m. ugdymo planų.

Atestacijos komisijos posėdis

APRC mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų

atestacijos komisijos posėdis

 

2010 m. birželio 23 d. 13.00 val.

Posėdžių salė

 

DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl Nijolės Brusokienės atestacijos viešbučio ir turizmo paslaugų teikėjo vyresniosios profesijos mokytojos kvalifikacinei kategorijai.

LANKSTINUKO KONKURSAS „MES – PRIEŠ RŪKYMĄ“

Alytaus miesto visuomenės sveikatos biuras buvo paskelbęs lankstinuko kūrimo konkursą, skirtą Pasaulinei nerūkymo dienai (gegužės 31 d.). Konkurse dalyvavo Alytaus profesinio rengimo centro Pramonės ir prekybos skyriaus komanda, vadovaujama socialinės pedagogės metodininkės O. Bernatavičienės. Lankstinuko kūrė penki mokiniai: P66 gr. mokinė Vitalija Reinytė piešė, P60 gr. mokinės Jurgita Valatkaitė ir Simona Kaminskaitė bei P67 gr. mokinys Vaidas Senovaitis rinko informaciją, maketavo – P67 gr. mokinė Erika Plutulevičiūtė.

Jungtinio sporto plėtra

Šiais metais Alytaus PRC pasirašė sutartį su Lietuvos specialiuoju olimpiniu komitetu ir tapo Jungtinio sporto projekto dalyviais. Tai sportinė veikla, kai sutrikusio intelekto jaunimas integruojamas į sportinių žaidimų komandas treniruotis ir dalyvauti kartu su sveikaisiais sportininkais. Šio projekto pagrindinis tikslas yra Jungtinio sporto: krepšinio (3x3-1 partneris) ir (5x5-2 partneriai) plėtra.

Istorinis projektas „Mūsų protėvių takais“

Lietuvos jaunimo turizmo centras, Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės institutas nuo 2010 m. vasario mėnesio vykdo projektą „Mūsų protėvių takais“. Viena šio projekto veiklų buvo rankraščio konkursas „Už laisvę! Už pergalę!”. Šiame konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai: Virginija Pavilonytė, 9 kl., Rytis Verbickas, S50 gr. ir Milda Kvederavičiūtė, P62 gr.

Naujienos iš mokinių stažuotės Lenkijoje

 

 

 

Mieli antrakursiai

Šiandien neramiai plaka Jūsų širdys. Gimtosios kalbos egzaminas. Turėsite prisiminti tai, ko mokėtės nuo pradinių klasių. Jūsų rankos laikė geroką šūsnį vadovėlių, mokytojai kalė į galvą daugybę taisyklių...

Egzaminai – gražus ir prasmingas metas, keičiantis Jūsų gyvenimo ritmą, skatinantis iškelti sau naujus siekius ir uždavinius. Tai visada susiję su amžinu žmogaus noru – daugiau ir geriau pažinti pasaulį ir save.

Antrasis projekto "ToolTipls" partnerių susitikimas Suomijoje

          2010 m. birželio 2 - 5 d. Suomijoje, Espoo mieste įvyks antrasis projekto "Priemonė, padedanti patobulinti profesinius anglų kalbos įgūdžius"Nr. LLp-LdV-TOI-2009-LT-0042 partnerių susitikimas.

Kviečiame prisijungti prie naujo projekto kūrimo

              Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų     išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1. paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.

Alytaus profesinio rengimo centre svečiavosi ilgamečiai partneriai iš Švedijos

            Šiandien Alytaus profesinio rengimo centre svečiavosi 9 asmenys iš Švedijos Brinellgymnasiet mokyklos. Tai ilgamečiai mūsų įstaigos partneriai, kurie kiekvienais metais noriai priima mūsų mokinius stažuotėms Švedijoje.

PROJEKTO Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0230 DALYVĖS IŠVYKO Į ŠKOTIJĄ

Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0230 ,,Paslaugų sferos darbuotojo modelio kūrimas vadovaujantis ES patirtimi“ dalyvės, profesijos mokytojos Meilė Kazokienė, Irena Kastantinavičienė, Rita Ribinskienė ir Regina Prieskienienė 2010-05-23 išvyko į Škotiją, Dundee College. Vizitas truks vieną savaitę.

Surinktas turinys