Skip to main content

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ „PRIEMONĖ, PADEDANTI PATOBULINTI PROFESINIUS ANGLŲ KALBOS ĮGŪDŽIUS“ NR. LLP-LdV-TOI-2009-LT-0042

            

           Alytaus profesinio rengimo centro darbo grupė, atsakinga projekto „Priemonė, padedanti patobulinti profesinius anglų kalbos įgūdžius“ Nr. LLP-LdV-TOI-2009-LT-0042 įgyvendinimą, po susitikimo Suomijoje vykdė projekte numatytas veiklas ir pagal pagrindinio partnerio – Soros International House – pateiktus nurodymus sudarė žodyną, kuris reikalingas padavėjo profesijos atstovui. Tokį pat darbą atliko ir kiti projekte dalyvaujantys parneriai – pagal jiems priskirtas aptarnavimo srities specialybes jie sudarė reikalingiausių žodžių frazių ir žodynus. Vėliau visi projekto partneriai visus žodynus išvertė į anglų ir savo gimtąją kalbą.

           Šiuo metu yra kuriamos programos bei užduotys pilotavimo veikloms, kurių metu mokiniai iš skirtingų užsienio šalių naudodamiesi www.tool-tipls.eu Internetiniu projekto puslapiu mokysis, kaip elgtis tam tikrose konkrečios specialybės atstovams būdingose situacijoje. Vėliau, įtvirtins savo įgytas žinias virtualiai bendraudami su kitos šalies atstovais.

SOCIALINIS PROJEKTO PARTNERIS

Vystymo skyriaus vedėja

Dovilė Šliuželytė