Skip to main content

Egzaminai 2018

ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS 2019


STVS KOMPETENCIJŲ VERTINIMO KONSULTACIJŲ GRAFIKAS 2019


PPS KOMPETENCIJŲ VERTINIMO KONSULTACIJŲ GRAFIKAS 2019


ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS


2018 METŲ TECHNOLOGIJOS BRANDOS EGZAMINO VERTINIMO DATOS2019 METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI


2019 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS


2019 m. kur laikomi brandos egzaminai


2019 metų brandos egzaminų tvarkos aprašas


2019 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas


2019 m. pasirengimo brandos egzaminams konsultacijų grafikas


Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita nuo 2018-04-03 iki 2018-04-06


Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis, valstybinis brandos egzaminas, 2018-04-04 - 2018-04-06