Skip to main content

PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO GRAFIKAS

 

 

 

 

 

 

 

Mokymų data,laikas Mokymų vieta Dalyviai

2019 m. balandžio 23 d. (antradienis)

9.00 val.

 

Paslaugų verslo skyrius, konferencijų salė Skyriaus pedagoginiai darbuotojai

2019 m. balandžio 24 d. (trečiadienis)

9.00 val.

 

Statybos technologijų ir verslo skyrius, informacinis centras

Skyriaus pedagoginiai darbuotojai

Bendrabučio budėtojai

 

2019 m. balandžio 25 d. (ketvirtadienis)

9.00 val.

 

Pramonės ir prekybos skyrius, posėdžių salė, 209 kab. Skyriaus pedagoginiai darbuotojai (mokytojai, auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracijos darbuotojai)

2019 m. balandžio 26 d.

(penktadienis)

9.00 val.

 

Pramonės ir prekybos skyrius, posėdžių salė, 209 kab.

Skyriaus pedagoginiai darbuotojai (profesijos mokytojai, vairavimo instruktoriai)

Bendrabučio budėtojai

 

Mokymai vyks pagal Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinę programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-01-28 įsakymu Nr. V-69 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 201 6-07-13 įsakymo Nr. V-932 redakcija).

Mokymų tikslas – išmokyti įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir laiku suteikti jam pirmąją pagalbą.

Mokymų trukmė – 4 akademinės valandos.

Turėti rašymo priemonę testo atlikimui.

 

Darbų ir civilinės saugos inžinierė

Genė Jakubauskienė

 

Mokymų
data, laikas

Mokymų
vieta

Dalyviai

2019 m.
balandžio 23 d. (antradienis)

9.00
val.

Paslaugų verslo
skyrius, konferencijų salė 

Skyriaus
pedagoginiai darbuotojai

2019 m.
balandžio 24 d. (trečiadienis)

9.00
val.

Statybos
technologijų ir verslo skyrius, informacinis centras

Skyriaus
pedagoginiai darbuotojai

Bendrabučio
budėtojai

2019 m.
balandžio 25 d. (ketvirtadienis)

9.00
val.

Pramonės ir
prekybos skyrius, posėdžių salė, 209 kab.

 

Skyriaus
pedagoginiai darbuotojai (mokytojai, auklėtojai, pagalbos mokiniui
specialistai, administracijos darbuotojai)

2019 m.
balandžio 26 d.

(penktadienis)

9.00
val.

Pramonės ir
prekybos skyrius, posėdžių salė, 209 kab.

Skyriaus
pedagoginiai darbuotojai (profesijos mokytojai, vairavimo instruktoriai)

Bendrabučio
budėtojai