Skip to main content

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdis vyks 2019 m. balandžio 11 d. 15.00 val.

Alytaus PRC, Putinų g. 40, Alytus, 209 kab.

 

Darbotvarkė:

1. Dėl mokyklos valstybės biudžeto lėšų ir įstaigos gaunamų pajamų lėšų 2018 m. panaudojimo.

Vyr. buhalterė N. Sivilevičienė

2. Dėl įstaigos metų veiklos ataskaitos.

Direktorius V. Zubras

3. Dėl mokyklos valstybės biudžeto lėšų ir įstaigos gaunamų pajamų lėšų 2019 m. planinių sąmatų.

Vyr. buhalterė N. Sivilevičienė

4. Dėl įstaigos struktūros projekto.

Direktorius V. Zubras

5. Dėl 2019 m. centro projektinės veiklos.

Vystymo skyriaus vedėja S. Kazokaitė