Skip to main content

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

2019 m. kovo 14 d. 14.30 val. Didžiojoje salėje (Putinų g. 40) vyks

Mokytojų tarybos posėdis


Mokytojų tarybos posėdžio darbotvarkė

 

1. Dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinės programos „Savu keliu“ prisatymo.

SPPC projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ metodininkė Renata Šarkanė

 

2. Dėl 2019-2020 m. m. priėmimo plano projekto.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Palmira Raginienė

 

3. Dėl mokytojo delegavimo į Įstaigos tarybą.

Direktorius V. Zubras

 

4. Dėl 2018-2019 m. m. mokinių pasiekimų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Palmira Raginienė

 

Direktorius V. Zubras