Skip to main content

Išrinkta nauja APRC mokinių taryba

1. Mokinių tarybos pirmininkė Gabrielė Tarasevičiūtė, S35 gr.

2. Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja Paulina Dalinskaitė, P83 gr.

3. Mokinių tarybos sekretorė Kamilė Butelevičiūtė, S45* gr.

4. Tomas Kuprinskas, P4 gr.

5. Solveiga Tamašauskaitė, S35 gr.

6. Edvinas Brūzga, P6 gr.

7. Alanas Kurauskas, P92 gr.

8. Aivaras Želvys, P82 gr.

9. Lukas Sebestinas, P92 gr.

2019 m. vasario 6 d. Alytaus profesinio rengimo centre vyko mokinių konferencija. Centro direktorius Vytautas Zubras pristatė mokinių tarybos nuostatų projektą, kuriam pritarė mokiniai. Konferencijos metu buvo renkama nauja mokinių taryba, kadangi dauguma buvusios mokinių tarybos narių yra baigiamojo kurso mokiniai, jau šį mėnesį išeinantys į ištisinę mokomąją praktiką. Mokiniai, norintys dalyvauti mokinių tarybos veikloje, prisistatė. Iš 12 kandidatų atviru balsavimu mokiniai išrinko 9 mokinių tarybos narius. Visi pritarė, kad išrinktasis mokinių tarybos pirmininkas atstovaus mokinius Centro taryboje ir Įstaigos taryboje. Toliau vyko naujai išrinktos mokinių tarybos posėdis, kuriame uždaru balsavimu buvo išrinkta mokinių tarybos pirmininkė Gabrielė (5 balsai), o antrąją vietą laimėjusi Paulina (4 balsai) visų pritarimu tapo pirmininkės pavaduotoja. Kamilę tarybos sekretore būti išsirinko Gabrielė, o visi tarybos nariai jos kandidatūrai pritarė.

Sveikiname naują mokinių tarybą, linkime jai prasmingos ir aktyvios veiklos!

 

Aušra Jakubėlienė

Neformalaus švietimo mokytoja