Skip to main content

INTEGRUOTA PROFESINIO MOKYMO PAMOKA ALYTAUS PATAISOS NAMUOSE

2019 m. sausio10 d. APRC Paslaugų verslo skyriuje, Pataisos namų padalinyje, tekintojo (N11 gr.) bei apdailininko (N13 gr.) specialybių mokiniams vyko integruota praktinio mokymo pamoka „Metalinio lauko vazono apdaila mozaikinėmis plytelėmis“. Ją vedė tekintojų mokymo programos profesijos mokytojas Gintautas Petraška ir apdailininkų mokymo programos vyr. profesijos mokytoja Aldona Gopienė.

Praktinio mokymo pamokoje mokiniai pakartojo darbo su rankiniais ir mechanizuotais įrankiais saugaus darbo taisykles. Jie buvo supažindinti su metalo ruošinių gaminimo technologija, jos panaudojimo galimybėmis dengiant paviršių mozaikine plytelių danga. Mokiniai nusprendė iš skardos ir metalo ruošinių pagaminti lauko vazoną gėlėms ir jį padengti skaldytomis plytelėmis (mozaikos principu). Vyr. profesijos mokytoja Aldona Gopienė apdailininkų specialybės mokiniams pateikė įvairių mozaikos pavyzdžių. Buvo pasirinktas laisvo pobūdžio ornamentas, įkomponuojant Lietuvos 100-mečio simbolį. Su mokiniais buvo aptartos darbui reikalingos medžiagos ir įrankiai.

Tekintojo (N11 gr.) specialybės mokiniai staklėmis iš skardos suformavo vazoną ir ištekino jam rankenėles bei kojas, kurias reikėjo privirinti.

N13 grupės mokiniai metalinį vazoną padengė Topcolor beton kontakt gruntu. Jam išdžiūvus nupiešė pasirinktą ornamentą ir pradėjo klijuoti mozaiką.

Vieni mokiniai skaldė įvairių spalvų glazūruotų plytelių duženas, kiti klijavo ornamentą.

Pamokoje naudotasi saugaus darbo instrukcijomis, neapsieita ir be aktyvaus mokymosi metodų: aiškinimo, demonstravimo, diskusijos, individualus darbo, darbo porose bei grupėse.

Pamokoje dalyvavo ir pamoką stebėjo vyr. profesijos mokytoja Bronė Petrauskienė bei Alytaus pataisos namų socialinės reabilitacijos skyriaus specialistė Dalia Kursevičienė.

 

Profesijos mokytojai A. Gopienė ir G. Petraška