Skip to main content

INTEGRUOTA PROFESINIO MOKYMO PAMOKA „MEDINIO RĖMELIO APDAILA MOZAIKINĖMIS PLYTELĖMIS“

2018 m. gruodžio 13 d. APRC Paslaugų verslo skyriuje, Alytaus pataisos namų padalinyje, vyko integruota praktinio mokymo pamoka apdailininko (N13 gr.) bei baldžiaus (N15 gr.) specialybių mokiniams. Pamokos tema – medinio rėmelio apdaila mozaikinėmis plytelėmis. Ją vedė baldžiaus mokymo programos profesijos mokytoja Danguolė Alkevičienė ir apdailininko mokymo programos vyr. profesijos mokytoja Aldona Gopienė.

Praktinio mokymo pamokoje mokiniai pakartojo saugaus darbo su rankiniais ir mechanizuotais įrankiais taisykles. Jie buvo supažindinti su medienos ruošinių gaminimo technologija, jos panaudojimo galimybėmis dengiant paviršių mozaikine plytelių danga. Mokiniai nusprendė iš medienos ruošinių pagaminti medinį rėmelį ir padengti jį skaldytomis plytelėmis (mozaikos principu). Vyr. profesijos mokytoja Aldona Gopienė apdailininkų specialybės mokiniams pateikė įvairių mozaikos pavyzdžių. Buvo pasirinktas gėlių ornamentas. Su mokiniais aptartos darbui reikalingos medžiagos ir įrankiai. N15 grupės mokiniai susipažino su mokytojos Danguolės Alkevičienės pateiktu medinio rėmelio brėžiniu, aptarė medienos ruošinių pjovimo bei surinkimo technologijas.

Baldžiaus (N15 gr.) specialybės mokiniai pagal duotą brėžinį staklėmis iš medienos ruošinių išpjovė rėmelio detales.

N13 grupės mokiniai medinį rėmelį padengė Topcolor beton kontakt gruntu. Jam išdžiūvus vieni nupiešė gėlių ornamentą, kiti skaldė įvairių spalvų glazūruotų plytelių duženas ir klijavo mozaiką.

Ant medinio rėmelio suklijavus skaldytas plyteles, tarpai tarp plytelių buvo užpildyti Atlas siūlių glaistu.

Pamokoje naudotasi saugaus darbo instrukcijomis, medinio rėmelio pjovimo ir surinkimo darbo brėžiniais, mozaikos pavyzdžiais. Neapsieita ir be aktyvaus mokymosi metodų: aiškinimo, demonstravimo, diskusijos, individualus darbo, darbo porose bei grupėse. Pamokoje dalyvavo ir ją stebėjo vyr. profesijos mokytoja Bronė Petrauskienė bei Alytaus pataisos namų socialinės reabilitacijos skyriaus specialistė Dalia Kursevičienė.

 

Profesijos mokytojos A. Gopienė, D. Alkevičienė