Skip to main content

Dėmesio!

Mokymai, kaip dirbti pagal psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą ,,Savu keliu”, vyks 2018 metų lapkričio 27 dieną 209 kab. (Putinų g.40), pradžia 12 val. Išsamesnę informaciją užsiregistravusiems mokytojams, švietimo pagalbos specialistams suteiks direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir prevencinės programos ,,Savu keliu“ koordinatorė Palmira Raginienė (tel. +370 606 92094).