Skip to main content

VGTU studentų paroda "Pramonės gaminių dizainas"

2018 m. lapkričio 19 d. Alytaus profesinio rengimo centre atidaryta Vilniaus Gedimino technikos universiteto Pramonės gaminių dizaino studijų programos studentų baigiamųjų darbų paroda "Pramonės gaminių dizainas". Svečius ir susirinkusius mokinius pasveikimo mokyklos direktorius Vytautas Zubras. Jis pasidžiaugė mokymo institucijų bendradarbiavimu, palinkėjo mokiniams visą laiką stengtis gerai mokytis ir būti konkurencingais.

Renginyje viešėjo ir pranešimus skaitė Architektūros fakulteto Dizaino katedros vedėjas doc.dr. Jonas Jakaitis bei Mechanikos fakulteto prodekanas doc. dr. Gintas Viselga.

Doc.dr. Jonas Jakaitis pristatė I pakopos "Pramonės gaminių dizaino" (PGD) studijų programą, kuri pradėta įgyvendinti 2013 m. Tai tarpkryptinio pobūdžio, jungianti gamybos inžinerijos, meno, socialinių mokslų žinias ir kompetencijas programa. Tikslas – ruošti naujo tipo specialistą, t.y. gamybos inžinierių-dizainerį-projektuotoją, kuris sugebės konstruoti įvairios paskirties pramoninės gamybos objektus, kurti jų konstrukcinius ir technologinius projektus, žinos kaip organizuoti ir valdyti pramoninio dizaino objektų gamybą, mokės užtikrinti sukurtų pramonės gaminių funkcionalumą, konkurencingumą ir aukštą estetinį lygį. Programos struktūra grindžiama perspektyviu, į studentą nukreiptu studijų metodu, t.y. projektinio mokymo principu, kuris motyvuoja, sudomina studentą ir aktyvina jo įsitraukimą į studijų procesą. Todėl pradedant nuo 2-ojo kurso kiekvieną semestrą yra atliekamas kompleksinis projektas, kurio metu kuriamas tam tikro tipo industrinio gaminio projektas. Projektavimo užduočių temos diferencijuojamos pagal sudėtingumą ir tipologiją, ir išlieka galimybė užduotis formuluoti individualiai, atsižvelgiant į rinkos realijas.

Mechanikos inžinerijos studijas mokiniams pristatė Mechanikos fakulteto prodekanas doc. dr. Gintas Viselga. Svečias akcentavo mechanikos inžinierių poreikį ir tai, kad būtent jie projektuoja ir gamina gamybos įrankius ir įrenginius, stakles ir kitokias technologines mašinos, kuriais gaminami įvairūs daiktai. Pagal šią studijų programą rengiami būsimieji mechaninių sistemų konstruktoriai ir gamybos organizatoriai geba naudoti naujausius technologijų laimėjimus, informacines technologijas, supranta esminius mechanikos inžinerijos principus ir procesus.

Užsienio investuotojų poreikius atitinkanti Mechanikos inžinerijos studijų programa 2017 m. buvo apdovanota Baltijos regiono šalių investuotojų forumo kokybės ženklu „Investorsʼ Spotlight“. Mechanikos inžinerijos studijų programa skirta išmokti projektuoti, gaminti ir naudoti technologines mašinas, metalo, medžio apdirbimo įrenginius, alternatyviosios energetikos įrenginius ir sistemas, aplinkos apsaugos bei energijos taupymo įrenginius, naudoti šiuolaikinius projektavimo programinius paketus CAD/CAM/CAE, projektuoti technologinius detalių mechaninio apdirbimo procesus, bendrauti su Lietuvos ir užsienio užsakovais, modernizuoti naudojamą technologinę įrangą, organizuoti gamybą ir dirbti komandoje.

Aktyviausiems renginio dalyviams svečiai padovanojo po suvenyrinį slankmatį.

Būtų šaunu, kad geriausiųjų mokinių ambicingi planai ir norai studijuoti Vilniaus Gedimino technikos universitete išsipildytų.

 

 Metodininkė Edita Smaidžiūnienė