Skip to main content

Mokslo ir žinių diena Alytaus PRC

Mūsų mokykloje Rugsėjo 1-oji prasidėjo nuo 8 val. ryto. Mokiniai dalyvavo pamokose, turėjo susitikimus su grupių vadovais, o 11 val. rinkosi į iškilmingą minėjimą salėje, kur mūsų pasveikinti susirinko ir gausus būrys miesto vadovų. Tai Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius, LR seimo narys Julius Sabatauskas, Alytaus raj. savivaldybės mero patarėjas Ramūnas Bielevičius, LR seimo nario Roberto Šarknicko padėjėja Skaistė Ulčickaitė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorė Lina Sosunovičienė. Renginį pradėjome smagia daina, palydinčia vasarą, ir taip įžengėme į spalvingą ir rimtą darbais rugsėjį. Rugsėjo 1-oji – kasmet ir daugeliui vis naujos pradžios pradžia. Ir ne tik mokslo metų, nors jie šiandien tampa svarbiausi. Gėlės žiedas rankose, puošni apranga, ypatinga veido išraiška veide – įprastas Rugsėjo 1-osios rytmečio vaizdas, kuris kelia mielą šypseną, prisiminimus, jaudulį. Toks jis buvo ir mūsų centre. Mokyklos direktorius, svečiai sveikino bendruomenę, linkėjo prasmingų dalykų, gražių mokslo metų ir gerų rezultatų.

            

 

 

Aušra Jakubėlienė

APRC metodininkė