Skip to main content

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Posėdis vyks 2018 m. rugpjūčio 30 d. 9.00 val.

Alytaus PRC, Putinų g. 40 Alytus, Didžioji salė

 

1. Dėl 2018-2019 m. m. bendrojo ugdymo(si) rezultatų.

Pranešėja Gimnazijos skyriaus vedėja Julija Augutytė

 

2. Dėl 2018-2019 m. m. veiklos prioritetų.

Pranešėjas direktorius Vytautas Zubras

 

3. Dėl mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir mokyklos vadovų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų 2018-2019 mokslo metams.

Pranešėja metodininkė Rima Miglinienė

 

4. Dėl 2018-2019 m. m. vykdomų programų įgyvendinimo plano.

Pranešėja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Palmira Raginienė