Skip to main content

KONFERENCIJA ,,PASIDALIJIMAS GERĄJA PATIRTIMI“

Didžiausi teigiami pokyčiai mokykloje vyksta tada, kai kartu mokosi visa mokyklos bendruomenė, o besimokydama – planuoja, kaip tobulinti mokinių mokymąsi. Norint gerinti mokymą, reikia, kad visi mokytojai mokytųsi. Viena iš labiausiai pedagogų vertinamų kvalifikacijos tobulinimo formų – gerosios patirties perėmimas ir dalijimasis tarp mokytojų ir švietimo įstaigų.

2018 m. birželio mėn. 26 d. Alytaus profesinio rengimo centre vyko pasidalijimo gerąja patirtimi konferencija. Apie modulinių mokymo programų įgyvendinimą kalbėjo Pramonės ir prekybos skyriaus vedėja A. Motūzienė. Pranešėja pristatė, kas yra modulinės programos, kokia jų struktūra, veiksmų seka pradedant įgyvendinimą. Gimnazijos skyriaus vedėja J. Augutytė pristatė mokyklinio technologijų brandos egzamino ir brandos darbo įgyvendinimo iššūkius, pateikė centro ir Lietuvos mokyklinio technologijų brandos egzamino ir brandos darbo statistinius duomenis. Pranešėja anglų kalbos mokytoja J. Ručienė skaitė pranešimą ‚,Verslumas mokyklose - naujų galimybių mokyme ir auklėjime kūrimas“. Mokytoja kalbėjo apie tai, ar verslumas yra įgimtas ar jį galima išsiugdyti ir kaip tai daryti. Statybos technologijų ir verslo skyriaus vedėja pateikė Asmens įgytų kompetencijų vertinimo analizę: rezultatus, teorinės dalies, praktinės dalies ir metinius įvertinimų palyginimą.

Po pietų vyko darbas 5 darbo grupėse, buvo diskutuojama šiais klausimais:

1. Geroji patirtis vykdant mokyklinį technologijų brandos egzaminą ir brandos darbą.

2. Socialinio verslumo ugdymas.

3. Sėkminga grupės ir pamokos vadyba.

4. Ekologiški maisto produktai. Maisto produktai be alergenų.

5. Efektyvus darbas metodinėje grupėje (grupės susikūrimas, savanoriškas įsitraukimas į veiklas, noras bendrauti ir bendradarbiauti.

Trečioje konferencijos dalyje darbo grupių moderatoriai pristatė išvadas.

Taigi konferencijoje pedagogai aptarė visiems aktualius klausimus, pasidalijo patirtimi, kad ateinančiais mokslo metais sklandžiai vyktų ugdymo procesas.

Metodininkė R. Miglinienė