Skip to main content

Masažuotojo mokymo programa

Masažuotojo profesinė kvalifikacija reikalinga norint dirbti masažuotojo darbą. Asmuo, įgijęs masažuotojo kvalifikaciją, turi: · gebėti įvertinti asmens fizinę bei psichikos sveikatos būklę, sudaryti masažuotojo veiksmų planą, vadovautis higienos ir ergonomikos principais, atlikti klasikinio, segmentinio, taškinio, higieninio ir kosmetinio bei sportinio masažo procedūras, stebėti/sekti asmens būklę masažo procedūrų metu, atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai reaguoti, įvertinti asmens būklę prieš ir po masažo procedūros, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą, patarti fizinės sveikatos tausojimo klausimais, tobulinti profesinę kvalifikaciją, skleisti profesinę masažuotojo patirtį, bendrauti ir bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų nariais. · žinoti anatominius, fiziologinius, psichologinius įvairių amžiaus tarpsnių žmonių ypatumus, dažniausiai pasitaikančių ligų patogenezę, simptomus, galimas komplikacijas, masažo metodus ir metodikas, indikacijas ir kontraindikacijas, masažuotojo veiklą reglamentuojančius dokumentus, darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, medicininės reabilitacijos metodus, reabilitacijos specialistų komandos darbo organizavimo ir darbo pasiskirstymo principus, asmens ir aplinkos higienos reikalavimus, sveikatos rizikos veiksnius, pagrindines vaistų grupes ir jų poveikį organizmui, ergonomikos principus ir pritaikymo galimybes, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindus. · mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir komandoje, tolerantiškai bendrauti su kolegomis, klientais/pacientais bei jų artimaisiais, kritiškai mąstyti, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Įgiję masažuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti savarankiškai bei asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės rūpybos institucijose, atliekančiose įvairaus amžiaus asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą ir reabilitaciją, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose.

Būsimieji masažuotojai mokosi anatomijos, fiziologijos ir patologijos pagrindų, reabilitacijos ir farmakologijos pagrindų, infekcinių ir odos ligų pagrindų, masažo pradmenų, vidaus ligų ir masažo, chirurginių ligų ir masažo, nervų ligų ir masažo, vaikų ligų ir masažo, higieninio ir kosmetinio masažo, sportinio masažo ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokymo centro masažo praktinio mokymo kabinete, mokomosiose laboratorijose, sveikatinimo ir sveikatingumo įstaigose, kuriose teikiamos masažo paslaugos.

Praktinio mokymo trukmė - 43 savaitės. Baigiamosios praktikos trukmė – 15 savaičių. Baigiamosios praktikos metu būsimieji masažuotojai supažindinami su darbo vietos reikalavimais ir saugaus darbo taisyklėmis; formuojami įgūdžiai, atliekant higieninį, kosmetinį, sportinį, klasikinį ir segmentinį kūno masažus, atsižvelgiant į susirgimus.