Skip to main content

ĮVYKO 2017-2018 M.M. ERASMUS+ MOBILUMO PROGRAMOS PROJEKTO SKLAIDOS KONFERENCIJA „MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ EUROPINIŲ STAŽUOČIŲ PATIRTIES SKLAIDA“, II DALIS

2018 m. gegužės 25 d. Alytaus profesinio rengimo centre įvyko baigiamoji Erasmus+ 2017-2018 m. m. mobilumo projektų sklaidos konferencija „MOKINIŲ EUROPINIŲ STAŽUOČIŲ PATIRTIES SKLAIDA“, II dalis.

Joje dalyvavo inžinerinės srities specialybių mokiniai ir mokytojai, kurie pagal Erasmus+ programos projektą „Kokybiška stažuotė – žingsnis link sėkmingos karjeros“ Nr. 2017-1-LT01-KA116-034983 buvo išvykę į stažuotes 2017-2018 m. m. Projektas buvo skirtas Alytaus PRC mokiniams bei profesijos mokytojams ir ugdymo procesą organizuojantiems asmenims. Šiuo projektu buvo siekiama apimti kuo platesnį Alytaus PRC vykdomų mokymo programų spektrą, todėl projektas turėjo net trylika priimančiųjų partnerių penkiose šalyse - Estijoje, Ispanijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Slovėnijoje. Visi partneriai yra profesinės mokyklos arba įstaigos glaudžiai susijusios su profesiniu mokymu, dalis jų turi Erasmus+ mobilumo chartijas

Iš viso pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą „Kokybiška stažuotė – žingsnis link sėkmingos karjeros“ Nr. 2017-1-LT01-KA116-034983 savo praktinius įgūdžius tobulino ir turimas žinias gilino 100 Alytaus profesinio rengimo centro mokinių ir 24 profesijos mokytojai.

Sklaidos konferenciją atidarė ir jos dalyvius pasveikino Alytaus PRC direktorius Vytautas Zubras. Renginio metu mokiniai ir profesijos mokytojai dalinosi įgyta patirtimi, profesinėmis kompetencijomis, pasakojo kelionių į užsienio šalis įspūdžius, dalinosi mintimis, apie sustiprėjusius profesinius įgūdžius, Europos profesinių mokyklų novatoriškus darbo metodus, lygino Lietuvos ir užsienio profesinio mokymo sistemų panašumus, privalumus bei skirtumus, diskutavo, kaip galima būtų patobulinti profesinio mokymo procesą mokykloje remiantis užsienio šalių gerąja praktika.

Konferencijos pabaigoje Alytaus PRC direktorius dalyviams įteikė Europass mobilumo dokumentus.