Skip to main content

EDUKACINĖ IŠVYKA Į MUZIEJUS

Antrųjų gimnazijos klasių mokiniai, gilindamiesi į temą “ Įžymūs pasaulio žmonės” ir norėdami daugiau sužinoti apie garsius lietuvius, su anglų kalbos mokytojomis A. Bučinskiene ir J. Ručiene lankėsi Kaune, Vytauto Didžiojo Universiteto Valdo Adamkaus muziejuje – bibliotekoje ir Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.

Valdo Adamkaus muziejaus – bibliotekos ekspozicija įrengta per keturis aukštus . Pirmajame aukšte V. Adamkaus sukaupta biblioteka. Joje apie 30 000 knygų. Biblioteka dar pildosi prezidentinėmis knygomis ir jų skaičius turi padvigubėti. Šalia esančioje skaitykloje galima susipažinti su išeivijos literatūra. Antrajame aukšte – prezidento apdovanojimai bei nuotraukos iš kelionių ir susitikimų. Trečiajame aukšte eksponuojami paveikslai, kuriuos Adamkų šeima yra įsigijusi ar gavusi dovanų. Čia matėme ir visu ūgiu nutapytus Almos ir Valdo Adamkų paveikslus. Taip pat ekspozicijoje yra darbų iš privačių užsienio lietuvių kolekcijų. Ketvirtasis aukštas skirtas V. Adamkaus gyvenimui ir veiklai JAV. Santaros – Šviesos įkūrimas siekiant išlaikyti lietuvybę tarp išeivijos buvo vienas pagrindinių šio lietuvybės židinio ir Adamkaus veiklos tikslų. Įdomūs eksponatai, įtaigus gidės pasakojimas, video medžiaga ir diskusija atskleidė visapusišką prezidento asmenybę ir turiningą jo gyvenimą.

Nacionaliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje sukauptas beveik visas žymiausio lietuvių dailininko ir kompozitoriaus palikimas. Čiurlionis abstrakčiosios tapybos pradininkas lietuvių dailėje, sukūręs 300 dailės kūrinių. Žiūrėjome jo paveikslus, klausėmės gidės interpretacijų ir patys stengėmės paaiškinti paslaptingą paveikslų turinį (ir tai sekėsi padaryti anglų kalba). Sužinojome, kad pats dailininkas niekada neaiškino paveikslų, o leido kiekvienam matyti tai, kas jam artima ir suprantama. Menininkas taikė muzikos principus tapyboje. Klausėmės jo muzikos, kuri atrodė liejasi vaizdais. Čiurlionis pasirodė įdomus ir filosofiškas.

Įžymūs, talentingi, Lietuvai nusipelnę ir žinomiausi pasaulyje lietuviai – Valdas Adamkus ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Politikas ir menininkas. Vienas kuriantis mūsų istoriją vos ne šimtą metų, o kitas sudegęs kūrybos ugnyje per dešimtmetį. Smagu, kad muziejai “ištraukė juos iš muziejaus”, priartino ir padarė mums suprantamais žmonėmis.

Anglų kalbos mokytoja Jolanta Ručienė