Skip to main content

Edukacinė išvyka į Kryžių kalną

Balandžio 26 d. trisdešimt penki Centro mokiniai, besimokantys tikybos, buvo išvykę į edukacinę išvyką. Ją organizavo tikybos mokytoja sesuo Emanuelė.

Pirmiausiai aplankėmė Palendrių Šv. Benedikto vienuolyną Kelmės rajone. Mus pasitiko brolis vienuolis, kilęs iš Prancūzijos. Jis papasakojo vienuoyno atsiradimo Lietuvoje istoriją, išdėstė pagrindinius vienuoliško gyvenimo principus. Juos puikiai išreiškia Benediktinų devizas “ora et labora” (melskis ir dirbk).

Apžiūrėję vienuolyną, galėjome įsigyti brolių vienuolių pagamintų saldumynų, jų surinktų arbatžolių, sakralinių dalykų.

Toliau aplankėmė Pranciškonų vienuolyną prie Kryžių kalno, esantį už Šiaulių. Jo atsiradimą šioje vietoje inicijavo popiežius Jonas Paulius II, lankęsis Kryžių kalne 1993 metais. Jis po šio apsilankymo pradėjo puoselėti idėją sujungti La Vernos kalną Italijoje su Kryžių kalnu Lietuvoje. 1997 m. buvo pašventintas vienuolyno maketas. Vienuolynas buvo pastatytas jubiliejiniais 2000 m.

Šią istoriją mums papasakojo brolis Severinas atvykęs iš Vokietijos į Lietuvą prieš 20 metų.

Po bendros maldos, gavę vienuolio palaiminimą, pagaliau aplankėme Kryžių kalną. Popiežiaus Jono Pauliaus Ii dėka šis kalnas dabar žinomas visame pasaulyje. Apie tai liudija daugybė kryžių, kryželių su užrašais daugybe pasaulio kalbų. Čia,Kryžių kalne, mažyčius kryželius, gautus dovanų iš sesers Emanuelės, galėjome palikti ir kiekvienas iš mūsų, su savomis intencijomis.

Tai buvo puiki edukacinė išvyka.

 

 

Darija Barynaitė ir Aldona Zubrickienė