Skip to main content

Priėmimas į 9 ir 10 (I-ąją ir II-ąją gimnazijos) klases

Asmenys, pageidaujantys mokytis 9-oje ar 10-je (I-oje ar II-oje gimnazijos) klasėse, prašymus gali teikti nuo balandžio 25 d. Karjeros kabinete (Putinų g. 40, I korpusas, 113 kab., Alytus) arba atsiųsti skenuotą prašymą el. paštu mokykla@aprc.alytus.lm.lt

 

>>Prašymas dėl priėmimo mokytis<<

 

Priėmimo komisijos posėdžiai vyks (stojančiųjų ir jų tėvų arba globėjų dalyvavimas būtinas):

• liepos 12 d. 10 val. (Putinų g. 40, I korpusas, 209 kab., Alytus);

• rugpjūčio 23 d. 10 val. (Putinų g. 40, I korpusas, 209 kab., Alytus)

 

Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dėl priėmimo mokytis;

2. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;

3. Gimimo liudijimo kopiją;

4. Mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

5. Vaiko sveikatos pažymą (forma 027-1/a);

6. 3 fotonuotraukas (3x4 cm);

7. Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, papildomai pateikia atitinkančius dokumentus:

7.1. pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;

7.2. gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;

7.3. gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;

7.4. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;

7.5. gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;

7.6. sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją, jei asmuo serga lėtine liga.

 

Informacija apie mokymosi galimybes teikiama tel. 8 612 75 270, el. p. edita.smaidziuniene@aprc.lt arba atvykus į Karjeros kabinetą (Putinų g. 40, I korpusas, 113 kab., Alytus).