Skip to main content

Norplus Junior projekto mokytojų stažuotė Rygoje

Kovo 19 – 23 dienomis Alytaus profesinio rengimo centro mokytojos Irma Jovaišienė ir Rūta Jakulienė stažavosi Latvijoje, Rygoje, Rygos valstybinėje technikos mokykloje.

Mokytojoms buvo pristatyta poligrafijos specialybė, mokymo kabinetai ir dirbtuvės įrengti naujame Rygos mokyklos pastate. Taip pat mokytojos buvo supažindintos su IT specialybių mokymo metodais, naudojamais Rygos mokykloje. Buvo stebimos pamokos, dalijimąsi savo patirtimi.

Mokytojas sužavėjo, kad Rygos valstybinėje technikos mokykloje mokiniai patys savo mokymuisi pasigamina knygas. Pastebėta, kad mokykla nemažai paramos, pvz. medžiagos praktiniams mokymams, gauna iš įmonių

Mokytojos į stažuotę vyko pagal Nordplus Junior projektą ,, Be The Chance“ NPJR -2017/10052.Projektas skirtas tobulinti mokytojų kvalifikaciją ir dalintis gerosios praktikos patirtimi, suteikti profesijų mokytojams galimybę įvertinti profesinę veiklą, išbandyti naujus mokymo metodus ir technologinę įrangą bei sudaryti sąlygas gerinti profesines kompetenciją, naudojant patirtį partnerių šalyse ir pritaikyti žinias savo darbe.