Skip to main content

Mokytojų pasiekimai

Alytaus miesto savivaldybės mero padėka 2018 m.

Tarptautinės Mokytojų dienos proga

 

UŽ STROPŲ IR KŪRYBIŠKĄ DARBĄ BEI GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDĄ

1. Lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Zitai Baziukevičienei

2. Socialinei pedagogei Redai Paplauskienei

3. Kūno kultūros mokytojui metodininkui Alvydui Urbonui

4. Profesijos mokytojui Sauliui Čiupliui

5. Vyresniajam profesijos mokytojui Žybartui Kudarauskui

 
2017 - 2018 m. m.

Profesionaliausi mokytojai,

kurių mokiniai tapo nacionalinių konkursų laureatais:

Jolanta Dumbliauskienė;

Birutė Judickienė;

Tomas Kuniejus;

Rita Ribinskienė;

Auksė Sapežinskienė;

Mindaugas Sapežinskas;

Rasa Zenevičiūtė.

Geriausias grupės vadovas – Žybartas Kudarauskas.