Skip to main content

DARBUOTOJŲ DĖMESIUI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 straipsniu (Darbo tarybos rinkimai) 2018 m. vasario 20 d. nuo 10.00 val. iki 14.00 val. Pramonės ir prekybos skyriaus posėdžių salėje (209 kab. ) bus organizuojami rinkimai į darbo tarybą.

Yra pasiūlyti 9 kandidatai į darbo tarybą. Darbo tarybą sudarys 5 (penki) darbuotojai.

Kilus neaiškumams prašome kreiptis į darbo tarybos rinkimų komisijos narius: Rimą Abramavičienę, Ireną Rezgienę, Vandą Ivoškienę, Irmą Lygnugarę, Ireną Kvederavičienę, Angelę Maslauskienę.

Laukiame aktyvaus Jūsų dalyvavimo. Balsavimo biuleteniai bus išduodami pasirašytinai.

PRIDEDAMA. Balsavimo biuletenis su kandidatų į darbo tarybą sąrašu.

 

Rinkimų komisija

 

FailaiDydis
Balsavimo biuletenis221.47 KB