Skip to main content

Transporto ir ekspedijavimo veiklos optimizavimas naudojant programą InfoTrans

2018 m. vasario 7 d. Alytaus kolegijoje, APRC tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus ir logisto ekspeditoriaus mokiniai dalyvavo seminare „Transporto ir ekspedijavimo veiklos optimizavimas naudojant programą InfoTrans“, kurį pravedė pats UAB Infotransport vadovas Linas Kulnys.

 

Šiandien transporto įmonėms reikia tokių transporto srities specialistų, kurie gebėtų per trumpą laiką įveikti profesinės adaptacijos kliūtis ir pasirengtų analizuoti praktines situacijas bei priimti sprendimus. Nuolatos augantys krovinių transporto srautai ir šiuo metu transporto sektoriui Europos Sąjungos šalyse išgyvenant sparčią transformaciją reikia naujų įrankių, kurie leistų didinti transporto paslaugų kokybę. Tradicinėmis priemonėmis, tokiomis kaip plečiant esamus transporto tinklus, šios problemos neįmanoma išspręsti, todėl reikia ieškoti naujų sprendimų. Vienas iš būdų spręsti transporto sektoriaus problemas yra transporto ir ekspedijavimo veiklos optimizavimo programos taikymas.

Seminare buvo kalbama apie transporto ir ekspedijavimo veiklos optimizavimą naudojant programą InfoTrans. Jo metu buvo aptartos šios pagrindinės temos:

• pagrindiniai programos failai ir tipiniai nustatymai;

• užsakymų kūrimas/apskaita;

• dokumentų pasiekiamumas;

• įspėjimai/ nustatymai – vadybininkams ir vadovams;

• kelionės lapų apskaita;

• sąskaitų/skolų valdymas;

• ataskaitos/kontrolė;

• papildomas programos konfigūravimas.

 

Mokiniai seminaro metu susipažino su transporto ir ekspedijavimo veiklos optimizavimo programos svarba kelių transporto įmonėse, suprato kokia kryptimi žengia transporto technologijos ir išsiaiškino kokiomis priemonėmis galima užtikrinti efektyvų transporto ar logistikos įmonės darbą.

 

Mokytojai: Algis Levulis

Tomas Stražnickas

Ingrida Brazionienė