Skip to main content

Projekto "Game - based education" mokytojų stažuotė Austrijoje

Siekiant efektyvinti ugdymo procesą informacinių technologijų panaudojimo kontekste, Alytaus profesinio rengimo centre pradedamas vykdyti naujas Erasmus+ KA219 strateginės partnerystės projektas “Game-based education“. Projekto tikslas - kuriant ir naudojant skaitmeninius žaidimus pamokose, siekti aukštesnės ugdymo kokybės ir maksimalių mokymosi rezultatų. Numatomos projekto veiklos itin inovatyvios, įgalinančios taikyti naujus mokymo metodus pamokose. Projekte “Game- based education“ dalyvauja 5 šalys: Austrija (projekto koordinatorė), Lietuva, Rumunija, Turkija ir Graikija (projekto partnerės). Šio projekto trukmė - 28 mėnesiai.

Pirmasis projekto partnerių susitikimas vyko Austrijoje, Laa an der Thaya mokykloje (nuo sausio 28 d. iki vasario 3 d.). Susitikimo metu mokytojams buvo organizuota mokymosi sesija. Alytaus profesinio rengimo centrui atstovavo trys mokytojai: L. Dailidaitė, A. Pangonienė ir I. Grimalauskas. Mokytojams buvo suteikta žinių apie HTML5 ir HTML Canvas programas, praktiškai išbandytos tam tikros programavimo komandos, taip pat susipažinta su JavaScript programos pagrindais, atliktos įvadinės programavimo užduotys. Dvi dienas Vienos Universiteto dėstytoja Sonja Gabriel skaitė paskaitas apie žaidimų kūrimo teoriją, mokė ne tik kurti skaitmeninius edukacinius žaidimus, bet ir kaip juos taikyti praktikoje. Visa mokymų medžiaga patalpinta Austrijos mokyklos Laa an der Thaya mokymosi aplinkoje Moodle http://moodle.haklaa.ac.at/course/view.php?id=619 .

Mokytojai turėjo atlikti daug praktinių užduočių, viena iš jų - sukurti žaidimą ir pritaikyti jį tam tikrai pamokai. Lietuvos komanda sukūrė ekologinį žaidimą, kurio etapai buvo detalizuoti: parašyti mokymosi tikslai ir uždaviniai, sukurtos žaidimo taisyklės bei pristatyta jo eiga, suplanuotos tam tikrų žaidimo etapų užduotys, numatyti vertinimo kriterijai. Mūsų sukurtas žaidimas buvo įvertintas itin gerai įvairiais aspektais. Visos šalys pristatė savo sukurtus projekto logotipus. Geriausiu logotipu buvo pripažintas Lietuvos logotipas, kurio autorius - P55 gr. mokinys A. Kulda. Jo sukurtas logotipas bus naudojamas viso projekto metu.

 

    

Išvyka buvo naudinga ir kultūriniu požiūriu: pasivaikščiota po Vienos senamiestį, apžiūrėta Šv. Stepono katedra, pabuvota Šenbruno rūmuose, imperatorių vasaros rezidencijoje, aplankytas “Time Travel“ muziejus, kuriame žiūrėtas 5D filmas apie senovės Vieną, dalyvauta muzika ir specialiais efektais paįvairintame Austrijos istorijos pristatyme. Itin didelį įspūdį padarė Gamtos istorijos muziejus, kuriame vyksta daug edukacinių programų, kurios paremtos interaktyvia veikla, muziejuje taip pat sukaupta didelė Habsburgų imperijos artefaktų ekspozicija. Vizito metu lankytasi ir Čekijoje, Pietų Moravijos regiono Znojmo miestelyje, kuriame organizuota ekskursija su gidu po Znojmo požemius, apžiūrėtas Znojmo senamiestis.

Mokymai Austrijoje naudingi įvairiomis prasmėmis: įgyta teorinių ir praktinių žinių programavimo srityje, patobulinti komunikaciniai gebėjimai, pagerinti komandinio darbo įgūdžiai ir t.t.

L.Dailidaitė, A.Pangonienė, I.Grimalauskas