Skip to main content

,,ŠIMTMEČIO DOVANOS“

2018 m. vasario 16 d. švęsime Lietuvos valstybės gimimą. Ši data lyg tiltas sujungia 1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą.

Tikslai ir uždaviniai:

• Sutelkti bendruomenę švęsti atkurtos Lietuvos gimtadienį, skatinti didžiuotis savo

šalimi, būti svarbiais ir aktyviais savo šalies gyvenimo dalyviais.

• Įtvirtinti Vasario 16-ąją kaip svarbiausią Šimtmečio datą ir užtikrinti, kad centro

bendruomenės nariai įsitrauktų į jos šventimą.

• Daugiausia dėmesio skirti bendruomenę buriančioms masinėms iniciatyvoms,

stiprinančioms pasididžiavimą Lietuva (Vasario 16-ajai skirti renginiai, Liepos 6-osios iniciatyva „Tautiška giesmė“ aplink pasaulį“, Dainų šventė), ir tęstinėms visuotinėms kampanijoms.

 

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI RENGINIŲ CIKLAS


Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Atsakingas,

vykdytojai,

dalyviai

1.

RENGINIAI
(olimpiados, savaitės, projektai, ekskursijos ir kt.)

1.1.

Edukacinė
išvyka į LR Prezidentūros valstybės pažinimo centrą ir Valdovų rūmus

2017-11-23

I.
Lygnugarė,

F.
Keblikienė, gimnazijos klasių mokiniai

1.2.

Skaitovų popietė ,,Žodžiais ir darbais piname
Lietuvai vainiką“. Susitikimas su ,,Misija Sibiras 2016“ dalyviu

2017-12-07

Z. Baziukevičienė, gimnazijos klasių mokiniai

1.3.

Dalyvavimas konkurse „Lietuvos Respublikos šimtmetis ir lietuvių kalba“

2017-12

A. Abromaitienė, gimnazijos klasių mokiniai

1.4.

Laisvės gybėjų dienos minėjimas ir bėgimas, skirtas
Sausio 13-osios aukoms atminti

2018-01

A. Jakubėlienė,

kūno kultūros mokytojai

1.5.

Tarptautinis mokinių stalo teniso turnyras „Kovoju
dėl Lietuvos”

2018-02

Kūno kultūros mokytojai

1.6.

Žinių ringas ,,100 klausimų apie Lietuvos valstybę”
(intelektualus žaidimas komandoms)

2018-02

J. Augutytė,

I. Lygnugarė, gimnazijos klasių mokinių komandos

1.7.

Mokinių piešinių paroda „Po tėviškės dangum”

2018-02

L. Kitrytė-Valentukevičienė

1.8.

„Puošiame Lietuvą” – mokyklos papuošimas

2018-01-03

L. Kitrytė- Valentukevičienė,

D. Struckienė,

E. Maceikaitė

1.9.

Kūrybinės raiškos savaitė ,,Augame Lietuvai”

2018-02

A. Jakubėlienė, mokinių taryba, bendruomenė

1.10.

Šimtas receptų (laidų/straipsnių ciklas
TV/portaluose/laikraščiuose)

2018-01-04

O. Šliuželienė,

Virėjo, konditerio mokymo programų mokytojai,
mokiniai

1.11.

Iškilmingas renginys, skirtas Nepriklausomybės
šimtmečiui

2018-02

A. Jakubėlienė, mokinių taryba, neformaliojo
švietimo būrelių vadovai, mokiniai

1.12.

Istorijos/geografijos
olimpiados

Istorija
– „Vasario 16 ir Kovo 11 Lietuva“

Geografija
– „Lietuva pasaulyje – pasaulis Lietuvoje“

2018-02-03

I.
Lygnugarė,

F.
Keblikienė,

N.
Pranckevičienė, gimnazijos klasių mokiniai

1.13.

Sveikatinimo dovana 100-čio senoliams (masažo ir
slaugos paslaugos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro
gyventojams)

2018-02-03

  A. Rinkevičiūtė,

R. Ribinskienė,

R. Kundrotienė,

masažuotojo ir slaugytojo padėjėjo profesijų
mokiniai

1.14.

 Projektas ,,Lietuvos šimtmetis skaičiais”

2018-01-03

Aušra
Pangonienė, matematikos mokytojai,

 9-12 klasių mokiniai

1.15.

Regioninis dainų konkursas „Dainuoju Lietuvai”

2018-03

A. Jakubėlienė,

E. Pocienė

1.16.

Paroda ,,Lietuvos transporto istorija”

2018-03

T. Stražnickas,

A. Levulis,

D. Grėbliūnas

1.17.

Žygis pėsčiomis istorinėmis Alytaus apylinkėmis

2018-05

A. Jakubėlienė,

kūno kultūros mokytojai

1.19.

,,Įkvėpti skaityti”. Tekstų skaitymai bibliotekoje

2018-05

V. Vaitulevičienė,

R. Rasimienė,

I. Pusevienė, bendruomenė

1.20.

Projektas ,,Lietuva prancūzų akimis“

2018-05

R. Mačienė, gimnazijos klasių mokiniai

1.21.

Šukuosenų
modeliavimo konkursas ,,Pynė Lietuvai“

 

2018-04

Meilė
Kazokienė,

kirpėjų
profesijos mokytojos, mokiniai

1.22.

Projektas
infografikų kūrimas „Lietuvai 100“

2018-04

R. Jakulienė,

IT profesijų mokiniai

1.23.

Profesinio
meistriškumo konkursas  ,,Lietuvos
valstybės simboliai“

 

2018-02-04

V.
Mikailionis,

I.
Mickevičienė,

N.
Kazočiūnienė,

L.
Kitrytė- Valentukevičienė, staliaus profesijos mokiniai

2.

PARODOS IR KT.

 

 

2.1.

Paroda bibliotekoje „Jie kūrė Lietuvą. Ką kuriame
mes?”

 

2018-01

R. Rasimienė,

V. Vaitulevičienė, bendruomenė

2.2.

Mokyklos istorinis medis 

2018-01-04

A. Jakubėlienė, F.Keblikienė, L.Kitrytė-Valentukevičienė
Z.Baziukevičienė, mokinių taryba, bendruomenė

2.3.

Literatūrinės dirbtuvės.

Jungtinis poezijos kūrinys

,,Šimtaeilis Lietuvai”

2018-02

V. Vaitulevičienė,

lietuvių kalbos mokytojai, bendruomenė

2.4.

Kūrybinės dirbtuvės. ,,Susipažinkime – 20 signatarų”

 

2018-02

V. Vaitulevičienė,

R. Rasimienė, bendruomenė

2.5.

Spaudinių paroda ,,100 metų Nepriklausomai Lietuvai”

2018-02

R. Rasimienė

2.6.

,,Prisiminti. Pažinti. Išsaugoti”. Istorinių Lietuvos
vietovių lankymas ir pristatymas (filmukai)

2018-04-06

I. Lygnugarė,

istorijos mokytojai, gimnazijos klasių mokiniai

2.7.

Vaizdo medžiaga apie Alytaus profesinio rengimo
centrą: dabartis, istorija

2018-01-06

I. Grimalauskas,

IT profesijos mokytojai, mokiniai

2.8.

Paroda ,,Valiutos Lietuvoje per 100 metų“

 

2018-02-03

V. Brusokienė, ekonomikos mokytojai, mokyklos bendruomenė