Skip to main content

LDB Entuziastų komandos apsilankymas APRC

2017 m. gruodžio 15 d. Alytaus PRC lankėsi Lietuvos darbo biržos Entuziastų komandos nariai. Jiems buvo pristatytas Alytaus profesinio rengimo centras, jo veikla, turima infrastruktūra. Svečiai lankėsi Inžinerinės pramonės sektorinio praktinio mokymo centre bei Pramonės ir prekybos skyriuje.

 

Kas yra Lietuvos darbo biržos entuziastų komanda?

Tuo, kas gerai sekasi, norisi dalintis, todėl dalinamės ir mes. Ne kartą girdėjome atsiliepimus apie profesionaliai dirbančius kolegas, kuriuos gerbia visas kolektyvas ir vertina klientai, apie didelius ir mažus jų darbus bei puoselėjamas vertybes. Todėl pristatome Jums LDB entuziastų komandą, kuri – nė neabejojame – sėkmingai augs.

Entuziastai pasiryžę skleisti įstaigos vertybes ir gerinti komandinį darbą, vidinę komunikaciją ir tarpusavio pasitikėjimą, paslaugų klientams produktyvumą bei didinti motyvaciją, kad kiekvienas įstaigos darbuotojas suprastų, kodėl čia yra ir dėl ko dirba.

SPMC vadovė R. Makaveckė