Skip to main content

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2017-12-21 d. 15.00 val. Didžiojoje salėje vyks Mokytojų tarybos posėdis

1. Dėl 2017 metų veiklos plano įgyvendinimo.

Pranešėjas direktorius V. Zubras

2. Dėl tyrimo apie patyčias mokykloje išvadų ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių plano projekto.

Pranešėja Gimnazijos skyriaus vedėja J. Augutytė

3. Dėl valstybės atkūrimo šimtmečio renginių programos ,,Šimtmečio dovanos“.

Pranešėja Gimnazijos skyriaus vedėja J. Augutytė

4. Dėl Atestacijos programos 2018-2020 m. m. projekto pristatymo.

Pranešėja direktoriaus pavaduotoja ugdymui P. Raginienė