Skip to main content

Erasmus+ programos projekto dalyviai lankėsi Alytaus PRC

2017 m. lapkričio 20 – 24 d. Alytaus profesinio rengimo centre vyko Erasmus+ programos projekto „Pokyčių valdymas tobulinant kokybę profesinio rengimo institucijose“ Nr. 2016-1-LV01-KA202-022699 partnerių susitikimas ir mokymų veiklos, kurių dalyviai buvo iš Latvijos, Estijos, Slovėnijos ir Bulgarijos.

Pirmųjų mokymu Bulgarijoje metu, kiekvienas projekto partneris nusistatė stipriąsias ir silpnąsias savo organizacijos puses, atliekant įstaigos įsivertinimą remiantis EFQM ir EQAVET principais. Alytaus PRC stipriosios pusės – Klientų (mokinių) ir asmenų rezultatai.

Alytaus PRC komanda, atsakinga už kokybės vadybos sistemą, išsamiai pristatė ir pasidalino savo gerąja patirtimi tema „Klientų (mokinių) ir asmenų rezultatai“, t. y. moderni infrastruktūra, bendravimo kultūra, lanksti švietimo sistema, lanksčios mokymosi sąlygos, stiprus neformalus švietimas, mokinių pasitenkinimas mokymosi aplinka. Kiti projekto partneriai taip pat pristatė savo organizacijų veiklas ir patirtį tema „Klientų (mokinių) ir asmenų rezultatai“.

Svečiai lankėsi Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centre, kur susipažino su centro veikla bei įgyvendinamais projektais, kurie siejasi su kokybės vadybos sistema ir išoriniu mokyklų vertinimu.

Taip pat lankėsi Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre ir Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre, kur susipažino su mokyklomis, turima infrastruktūra bei naudojama kokybės vadybos sistema.