Skip to main content

Slaugytojo padėjėjo specialybės mokinių profesinio meistriškumo konkursas

2017 m. gruodžio 8 d. Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre vyko Nacionalinis profesinio meistriško konkursas “Slaugytojo padėjėjas 2017“.

Konkurso tikslai:

• Skatinti mokinių profesinių kompetencijų tobulinimą;

• Įvertinti mokinių profesinį meistriškumą;

• Kelti profesinio mokymo prestižą, skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinių ir mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą;

• Stiprinti profesinio mokymo(si) motyvaciją, atskleisti profesijos savitumą, tikslingą profesijos pasirinkimą.

Mokinius konkursui ruošė slaugytojų padėjėjų mokytojos Rasuolė Kundrotienė ir Rita Ribinskienė. Konkurse dalyvavo S38 gr. mokinės Justina Čepulytė ir Karolina Ramanauskaitė.

Buvo įvertintos teorinės ir praktinės slaugytojų žinios. Mokiniai atliko teorijos testą, tris praktines užduotis su pacientais (statistais). Susumavus galutinius rezultatus Alytaus profesinio rengimo centro mokinė Justina Čepulytė laimėjo II-ąją vietą.

Slaugytojų padėjėjų specialybės mokytojai dalyvavo seminare, kuris vyko sanatorijoje „Eglė“, Birštone.

 

Profesijos mokytoja Rita Ribinskienė