Skip to main content

Konferencija Šilutėje

Lapkričio trečią dieną lietuvių kalbos mokytojos A. Abromaitienė, A. Andriuškevičienė, V. Ruoškienė, I. Pusevienė ir R. Ščiučkienė dalyvavo respublikinėje konferencijoje ,,Lietuvių kalbos mokymo(si) problemos profesinėje mokykloje: kitokio pasirinkimo galimybės“. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė ŠMM Profesinio mokymo skyriaus vyr. specialistė J. Zabitienė. Pranešimus lietuvių kalbos vartosenos klausimais skaitė Šiaulių universiteto docentės J.Vaskelienė ir R. Kazlauskaitė. Konferencijos dalyvius ypač sudomino NEC Egzaminų skyriaus metodininkės G. Notrimaitės- Muzikevičienės pranešimas tema ,,Profesinių mokyklų mokinių nesėkmės ir pasiekimai laikant VBE“ bei LKLMS valdybos pirmininkės N. Bartašiūnienės pranešimas ,,Kaip išeiti iš lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino aklavietės? Ko ir kaip mokyti?“. Po pietų pertraukos vyko praktinė konferencijos dalis: meistrystės ir patyrimų klasės. Užduotys buvo susijusios su mąstymo struktūrizavimu, emocinio intelekto ugdymu, aktyvių kartojimo(si) metodų svarba lietuvių kalbos pamokose.

Po konferencijos susipažinome su Mažosios Lietuvos, išauginusios mums K. Donelaitį, Vydūną ir I. Simonaitytę, urbanistiniu paveldu, apsilankėme 1927 m. įkurtame Šilutės dvare, kuris 1889-1944 m., valdant Šojų šeimai, tapo garsus ir žinomas Klaipėdos krašte bei Rytų Prūsijoje. Hugo Šojus priklausė to meto kultūros ir politikos elitui.