Skip to main content

Edukacinė pažintinė išvyka į Vilnių

Rudenėjančią spalio 25 dieną Alytaus profesinio rengimo centro mokiniai vyko į Valdovų rūmus ir Vilniaus katedros požemius. Pirmoje ekskursijos dalyje mokiniai sužinojo apie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos ir jos teritorijos raidą valstybės bei Europos istorijos kontekste, pasivaikščiojo po įspūdingą archeologinį rezervatą, kurį gaubia atkurtas Valdovų rūmų pastatas, apžiūrėjo išlikusius autentiškus mūrus ir Vilniaus centre per 20 metų archeologų aptiktus unikalius radinius, pasakojančius apie mūsų istoriją. Ekskursija buvo tęsiama atkurtų Rūmų istorinių reprezentacinių interjerų ekspozicijoje, kuri atvedė į menes su atkurtais istoriniais vėlyvosios Gotikos, Renesanso ir ankstyvojo Baroko reprezentaciniais interjerais. Valdovų rūmų apžvalgos aikštelėje gėrėjomės dar nematytais sostinės vaizdais ir iš naujo atradome daugelį garsių miesto objektų.

Vėliau aplankėme paslaptinguosius Vilniaus katedros požemius, atskleidžiančius turtingą Lietuvos Bažnyčios istoriją. Pasak mus lydėjusios muziejaus gidės, Katedros požemiai buvo statyti vienam tikslui – laidoti žmones. Kriptose ir koridoriuose įrengta ekspozicija supažindino su laidojimo tradicijomis, archeologiniais radiniais. Katedros požemiuose išliko viena iš dviejų seniausių freskų Lietuvoje, nutapyta XIV a. pab. – XV a. pr. Ji liudija apie Rytų ir Vakarų krikščionybės tradicijų susikirtimą ką tik krikštą priėmusioje valstybėje. Freskos viduryje matomas nukryžiuotas Kristus, po kryžiumi stovi jo motina Švč. Mergelė Marija ir mylimiausias mokinys šv. Jonas evangelistas. Po Šv. Kazimiero koplyčia įrengtame Karališkajame mauzoliejuje palaidotas Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis, karalienė Barbora Radvilaitė ir Elžbieta Habsburgaitė, valdovo Vladislovo IV Vazos širdis. Ypatingai dėmesį požemiuose traukė didžiulė skrynia, puošta kaukolėmis, aukso ir sidabro detalėmis. Pasirodo, į ją turėjo būti patalpinti žymiausio Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovo Vytauto Didžiojo palaikai. Deja, Vytauto palaikų tebeieškoma iki šiol.

Edukacinės pažintinės išvykos padeda mokiniams tobulėti, ugdo gebėjimą mokytis visą gyvenimą, skatina bendrauti ir bendradarbiauti. Kiekvienas Lietuvos pilietis privalo žinoti savo turtingą valstybės istoriją ir tapti atsakingu ateities kūrėju.

P56 grupės mokinys Edvinas Turčinavičius