Skip to main content

ERASMUS + KA2 projekto partnerių susitikimas Ispanijoje

Spalio 9-12 dienomis vyko Erasmus + projekto Nr. 2017-1-ES01-KA219-038710_1 “With teen eyes“ pradinis dalyvių susitikimas Ispanijoje, Malagoje, Santa Maria de los Angeles mokykloje. Į susitikimą atvyko dalyviai iš Švedijos, Belgijos, Vokietijos, Italijos ir Lietuvos, kuriuos svetingai priėmė projekto koordinatorius Juan Carlos Campoy Sanchez.

Pirmiausiai koordinatorius supažindino su mokykla, lankėmės profesinių ir bendrojo lavinimo dalykų pamokose. Šią mokyklą lanko apie 400 mokinių, kurioje ruošiami medicinos asistentai, marketingo specialistai ir įmonių administratoriai.

Darbo sesijų metu mokytojai aptarė projekto veiklas, pasiskirstė užduotimis tolesniam projekto įgyvendinimui bei teikė pasiūlymus efektyviam galutinio projekto produkto kūrimui ir naudojimui. Projektas truks dvejus metus, todėl kiekvienos šalies dalyviai turės sukurti po 12 trumpų video iš paauglių gyvenimo. Mokiniams bus pravesti mokymai kaip sukurti trumpus video, kokias naudoti programas ir kaip juos patalpinti internete. Projekto mobilumų metu mokiniai analizuos, diskutuos, kas jiems labiausiai sekėsi, su kokiais sunkumais susidūrė ir kaip juos įveikė. Galiausiai bus sukurta metodinė video kūrimo medžiaga, kuri bus naudojama mokymo procese.

Projekto dalyviai aplankė ir įžymiausias Malagos vietas: miesto centrą, Pikaso muziejų, Malagos katedrą, Malagos universitetą, tradicinius kaimus Frigiliano ir Nerja.

Džiugu, kad po Lietuvos, Alytaus ir mokyklos pristatymo projekto dalyviai išreiškė didelį norą atvykti pas mus (gegužės 14-19 dienomis) ir pasisvečiuoti anot jų „didžiulėje ir modernioje mokykloje ir pamatyti nuostabų Lietuvos kraštovaizdį“.

 

R. Tarasevičienė