Skip to main content

Pradedamas įgyvendinti naujas Nordplus Junior 2017 projektas ,,Be The Change" !

Šiais mokslo metais pradedamas įgyvendini naujas Nordplus Junior 2017 projektas ,, Be The Chance“.

Projekto trukmė – 2017.09.01 – 2018.07.31.

Projekto paraiškos teikėjas – Alytaus profesinio rengimo centras.

Projekto partneriai – Sedu profesinio rengimo centras ( Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus SEDU) ir Rygos valstybinė technikos mokykla ( Vocational Education Competence Centre "Riga State Technical School").

Projekto tikslai:

- tobulinti mokytojų kvalifikaciją ir dalintis gerosios praktikos patirtimi su Lietuvos / Suomijos / Latvijos užsienio kolegomis.

- suteikti profesijų mokytojams galimybę įvertinti profesinę veiklą, išbandyti naujus mokymo metodus ir technologinę įrangą.

- sudaryti sąlygas profesijų mokytojams gerinti profesines kompetenciją, naudojant patirtį partnerių šalyse ir pritaikyti žinias savo darbe.

Projekte dalyvaus 12 profesijos mokytojų ( po 4 robotikos, mechatronikos arba informacinių technologijų mokytojus iš kiekvienos šalies). Numatomos 1 savaitės trukmės stažuotės kiekvienoje šalyje.

Nordplus Junior - mokytojų ir kito pedagoginio personalo mainai ši veikla suteikia galimybę iki/mokyklinio ugdymo ir profesinio lavinimo mokyklų mokytojams ir kitam pedagoginiam personalui vykti į instituciją kitoje šalyje, kur jie gali stebėti kolegos darbą ar vesti pamokas pagal savo mokymo sritį.

Nordplus Junior administruoja Tarptautinių programų agentūra (angl. IPO) švedijoje.

 

 

 

Vystymo skyrius