Skip to main content

Mokytojų tarybos posėdžio darbotvarkė

2017 m. rugpjūčio 31 d. 9.00 val. Didžiojoje salėje

(Putinų g. 40) vyks Mokytojų tarybos posėdis

 

1. Dėl 2016 - 2017 m. m. mokinių mokymosi rezultatų.

Pranešėja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Palmira Raginienė

2. Dėl 2017 - 2018 m. m. mokyklos veiklos prioritetų.

Pranešėjas Direktorius Vytautas Zubras

3.Dėl mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklos vadovų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų 2017 - 2018 m. m.

Pranešėja Metodininkė Rima Miglinienė

 

Direktorius Vytautas Zubras