Skip to main content

Mokytojų tarybos posėdžio 2017 m. birželio 23 d. darbotvarkė

2017 m. birželio 23 d. 10.00 val.

Didžiojoje salėje (Putinų g. 40) vyks

Mokytojų tarybos posėdis

 

DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl 2017 m. veiklos plano įgyvendinimo.

Pranešėjas direktorius V. Zubras

 

2. Dėl 2017-2018 m. m. Vykdomų programų įgyvendinimo plano projekto.

Pranešėja direktoriaus pavaduotoja ugdymui P.Raginienė

 

3. Dėl tvarkos aprašų, susijusių su saugios aplinkos užtikrinimu Centre, projektų.

Pranešėja gimnazijos skyriaus vedėja J. Augutytė

 

4. Dėl civilinės saugos prevencijos priemonių įgyvendinimo. 

Pranešėjai: darbų ir civilinės saugos inžinierė G. Jakubauskienė

Alytaus regiono visuomenės sveikatos biuro direktorė D. Kitavičienė

 

 

Direktorius V. Zubras