Skip to main content

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRE

Alytaus profesinio rengimo centre įvyko tarptautinė baigiamoji Erasmus+ programos projekto „Strateginė partnerystė švietimo srityje Gižycko pavietas – Alytaus miestas” konferencija.

Konferencijoje dalyvavo 120 mokytojų ir mokyklų vadovų iš Alytaus miesto ir Gižycko savivaldybės bei Gižycko miesto seniūnas ir kiti garbūs svečiai.

Konferencijos dalyviai parengė ir įteikė rekomendacijas, projekte dalyvavusių mokyklų vadovams, susijusias su mokymo kokybės gerinimu, informacinių technologijų panaudojimu pamokose bei mokytojų kvalifikacijos kėlimu ir kompetencijų tobulinimu. Atskiros rekomendacijos buvo parengtos Alytaus bei Gižycko miestų savivaldybėms ir bus įteiktos birželio 2 dieną antros tarptautinės konferencijos dienos metu.