Skip to main content

LITERATŪROS PAMOKOS KITAIP

Pavasaris- puikus metas kelionėms. Gegužės 18 d. gausus būrys 11-12 klasių mokinių lankėsi literatūriniu požiūriu reikšmingose vietose: V.Mykolaičio- Putino bei Just.Marcinkevičiaus tėviškėse, taip pat Prienų Just.Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje.

Pirmoji literatūrinės kelionės stotelė- Pilotiškės, V.Mykolaičio- Putino gimtoji sodyba- muziejus. Jaukioje, prisiminimais dvelkiančioje seklyčioje, kurioje atkurta rašytojo vaikystės aplinka, mokiniai klausėsi gidės pasakojimų apie V.Mykolaičio- Putino studijų metus, santykius su artimaisiais, skausmingą ir itin dramatišką pasitraukimą iš kunigų luomo. Kadangi šiuo metu sodyboje gyvena rašytojo giminaičiai, turėjome galimybę pabendrauti ir su V.Mykolaičio- Putino garbaus amžiaus sūnėnu, kuris pasidalijo mintimis apie savo dėdę. Be abejo, nepraleidome progos užlipti ir ant taip poeto mėgto Aušrakalnio, nuo kurio atsiveria puiki pavasariškai žydinčių pievų panorama.

Kitas mūsų išvykos objektas buvo Važatkiemis, kuriame 1930 m. kovo 10-ąją gimė poetas Justinas Marcinkevičius, moralinis lietuvių tautos autoritetas. Pačioje sodyboje apsilankyti nebegalėjome, kadangi ten šiuo metu gyvena jauniausios poeto sesers šeima. Šalia paminklinio akmens, skirto Just.Marcinkevičiui atminti, mokiniai skaitė mėgstamiausius šio poeto eilėraščius, dalijosi žiniomis, įgytomis pamokų metu.

Apsilankymas Prienų Just.Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje buvo puikus literatūrinės diskusijos tęsinys. Poeto Just.Marcinkevičiaus memorialiniame kambaryje, kuriame patalpinta dalis poeto asmeninio archyvo ir daiktų, buvo pristatyta virtuali paroda, atskleidžianti mažiau žinomus rašytojo gyvenimo ir kūrybos niuansus.

Literatūrinė išvyka neabejotinai naudinga įvairiomis prasmėmis: praplėstos žinios apie rašytojų gyvenimą ir kūrybą, patobulintos mokinių kultūrinės kompetencijos, įgyta bendravimo bei bendradarbiavimo patirties komandinio darbo kontekste. Pažymėtina ir tai, jog lankymasis kultūriniuose objektuose yra projekto „Literatūrinės išvykos po Lietuvos regionus“ dalis. Vadinasi, kelionių bus ir daugiau. Tenetrūksta norinčių keliauti!

A.Abromaitienė, V.Ruoškienė