Skip to main content

EUROPOS EGZAMINAS MOKYKLOJE

1957 m. kovo 25 d. šešios šalys (Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija pasirašė Romos sutartį, kuria įsteigė Europos Ekonomimę Bendriją – dabartinę Europos Sąjungą.

Šiemet minime 60 metų nuo sutarties pasirašymo – 60 taikos, demokratijos ir solidarumo metų. Mus, europiečius, sieja ne tik tas pats žemynas, bet ir bendra istorija. Europos šalyse visais laikais plito naujoviška gyvensena, mąstysena, įsitikinimai.Tai suformavo mūsų dabartines nuostatas ir elgesį.

Jau tapo tradicija, kad mūsų mokykla Europos dieną pamini dalyvaudama Europos egzamine. Tai padeda mūsų mokiniams pagilinti savo žinias apie Europos Sąjungą, jos istoriją, valdžios struktūras, sužinoti daug naujo ir įdomaus apie ES šalių tradicijas, kultūrą.

Egzamino pradžioje stebėjome prof. Alfredo Bumblausko filmuotą pamoką apie Lietuvos pagrindinius uždavinius dalyvaujant Europos Sąjungos veikloje, po to sprendėme egzamino užduotis – atlikinėjome pateiktą testą. Egzamine dalyvavo 20 mokinių. Geriausiai visas užduotis atliko P68*grupės mokinys Blažukas Matas. Jam suteikta garbė atstovauti mokyklai antrajame egzamino ture. Linkime Matui kuo geriausios sėkmės.