Skip to main content

Erasmus+ KA2 projekto mokymai Bulgarijoje

Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projektas

 „Pokyčių valdymas tobulinant kokybę profesinio rengimo institucijose“ Nr. 2016-1-LV01-KA202-022699

 

Alytaus profesinio rengimo centras kartu su Rygos valstybiniu technikumu (Latvija), Valga profesinio rengimo centru (Estija), Piramida Maribor mokymo centru (Slovėnija), nevyriausybine organizacija Eurofortis (Latvija) ir Zinev technologijų centru (Bulgarija) įgyvendina Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projektą „Pokyčių valdymas tobulinant kokybę profesinio rengimo institucijose“ Nr. 2016-1-LV01-KA202-022699.

Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti kokybės sistemos valdymo būdus profesinio rengimo institucijose, skatinant mokyklų įsivertinimą ir normavimą bei įgyvendinant pokyčių valdymą, tuo užtikrinant darnų, tęstinį tobulėjimą ir rezultatus tarp profesinio rengimo institucijų.

 Konkretūs projekto tikslai:

 1. išnagrinėti turimas kokybės vadybos sistemas Projekto partnerių institucijose;

 2. nustatyti stipriąsias ir silpnąsias organizacijų puses, atliekant įstaigos įsivertinimą remiantis EFQM ir EQAVET principais.

 3. projekto partnerių dalinimasis kokybės vadybos sistemų įdiegimo priemonėmis bei metodais;

 4. įgyvendinti pokyčių valdymą, keičiantis Projekto partnerių gerąja patirtimi.

 5. parengti efektyvios praktikos rekomendacijų vadovą profesinio mokymo įstaigoms.

 2017 m. vasario 27 – kovo 3 d. Alytaus profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Palmira Raginienė, gimnazijos skyriaus vedėja Julija Augutytė, projektų vadovė Vilija Simonaitienė ir sektorinio praktinio mokymo centro vadovė Raimonda Makaveckė dalyvavo projekto mokymuose Sofijoje, Bulgarijoje, kuriuos organizavo projekto koordinatoriai iš Rygos valstybinio technikumo (Latvija). Mokymuose dalyvavo visi projekto dalyviai.

 Mokymus vedė projekto partnerio atstovės iš Eurofortis. Dalyviams buvo pristatyta Europos profesinio mokymo kokybės orientacinė sistema EQAVET, Europos mokyklose naudojami kokybės vadybos sistemos modeliai, išsamiai apibūdintas Europos kokybės vadybos fondo EFQM modelis: įrankiais, savianalizės metodologija.

 Mokymų metu projekto partneriai atliko praktines užduotis, savęs įsivertinimą, naudodami GOA – Work Bench įrankį. Kiekviena šalis savo kolegoms pristatė gautus rezultatus, supažindino su nacionalinio lygmens ir mokyklos KVS reglamentuojančiais dokumentais ir įrankiais, įvardijo stipriąsias ir silpnąsias puses.

 Mokymų dalyviai aplankė 2 profesines mokyklas – John Antanasov ir M.V. Lomanosov, jose buvo supažindinti su infrastruktūra, mokymo programomis, naudojama KVS.