Skip to main content

TARPTAUTINIS VAIKO GEROVĖS SEMINARAS

2016 m. gruodžio 1 d. centro socialinės pedagogės O. Bernatavičienė ir L. Keršienė dalyvavo Kazimiero Simonavičiaus universiteto Tarpdalykinio vaiko teisių tyrimų centro (TVTTC) organizuotame tarptautiniame vaiko gerovės seminare ,,Kaip pasiekti pažangą vaiko gerovės srityje: tarpdisciplininio ir daugiapakopio reglamentavimo perspektyvos“. Seminaro tikslas - skleisti tarpinstitucinio bendradarbiavimo idėją vaiko gerovės srityje, europiniu, nacionaliniu ir vietos savivaldos lygmeniu bei skatinti suinteresuotas šalis kartu bendradarbiaujant įsitraukti į valstybės politikos formavimą.

Praktinio seminaro programą sudarė 2 sesijos, kurių metu buvo aptariami skirtingi su vaiko gerove susiję aspektai.

Seminarą pradėjo ir įžanginį žodį sakė Vaiko teisių apsaugos kontrolierė dr. Edita Žiobienė, kuri kalbėjo apie pagrindinių vaikų teisių ir saugumo užtikrinimą migracijos metu.

A sesijoje buvo aptariama vaikų gerovė ir socialinis darbas užsienio šalyse, valstybių patirtis ir geroji praktika. Pranešimus skaitė tarptautiniai lektoriai prof. dr. Steven M. Shardlow, Cheri Lovre, prof. dr. Stefanos Spaneas, prof. dr. Theano Kallinikaki, dr. Sara Serbati. Lektoriai dalinosi savo valstybių patirtimi, pristatė įvairias darbo metodikas dirbant su vaikais, esančiais institucinėje globoje, pabėgėliais ir prieglobsčio prašančiais vaikais.

Lektorė dr. Aida Kišūnaitė pristatė pranešimą ,,Vaikų teisės ir Europos Sąjungos teisinis reglamentavimas: integralaus požiūrio taikymo iššūkiai ir galimybės“.

B sesijoje buvo aptariama Lietuvos patirtis vaikų gerovės srityje – socialinio darbo, teisės ir psichologijos mokslo perspektyva. Lektorė prof. dr. G. Kvieskienė skaitė pranešimą ,,Šeimos įgalinimas per dienos centrų plėtrą“. Doc. dr. Tomas Butvilas kalbėjo apie migraciją Lietuvoje, paliktus vaikus, kylančias socialines, psichologines problemas šeimose. Doc. dr. Živilė Vilma Jonynienė aptarė socialinės rizikos šeimose augančių vaikų gerovės užtikrinimą visuomenėje ir jos institucijose. Lektorė Jolanta Tupko-Mazur pristatė pranešimą ,,Vaikų teisės ir mediacija: geroji praktika ir kitų valstybių patirtis“, lektorius doc. dr. Justinas Sadauskas aptarė superviziją socialinės rizikos šeimų atvejais.

Po kiekvienos sesijos vyko diskusijos, seminaro dalyvių pastebėjimai bei dalijimasis savo patirtimi.

Seminaro metu buvo puiki galimybė susipažinti su tarpdalykiniu požiūriu į vaikų teises įvairiuose valdymo lygmenyse, įgyti naujų kompetencijų pritaikant tarpinstitucinio ir tarpddalykinio bendradarbiavimo idėjas, vystant pažeidžiamiausių vaikų grupių gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemą.

 

Socialinės pedagogės L. Keršienė ir O. Bernatavičienė