Skip to main content

Pradedamas vykdyti Erasmus+ programos projektas „Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas tarptautinėje praktikoje“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-023082

 

Alytaus profesinio rengimo centras pradeda įgyvendinti Erasmus+ programos projektą „Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas tarptautinėje praktikoje“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-023082. Šiuo projektu yra siekiama sudaryti palankias sąlygas paslaugų ir aptarnavimo specialybių profesijos mokytojams tobulinti profesinius įgūdžius ir kompetencijas. Projekto įgyvendinimo trukmė 13 mėnesių. Projekte dalyvauja 4 siunčiantys partneriai iš Lietuvos - Alytaus profesinio rengimo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras, Tauragės profesinio rengimo centras ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras. Priimantieji partneriai: profesinė mokykla Esprominho Portugalijoje, tarptautinė agentūra IEC TEMIS Ispanijoje ir Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH Vokietijoje.

Viso į vizitus užsienyje vyks 30 profesijos mokytojų dirbančių pagal kirpėjo (8 mokytojai), padavėjo-barmeno (6 mokytojai), virėjo (6 mokytojai), higieninės kosmetikos kosmetiko (6 mokytojai), masažuotojo (4 mokytojai) mokymo programas. Vizitų trukmė - 2 savaitės.

Pagrindiniai projekto tikslai:

- susipažinti su užsienio šalių mokymo įstaigose naudojamais mokymo(si) metodais, išbandyti naujus mokymo(si) metodus bei kūrybiškai pritaikyti savo ugdymo institucijose;

- įsivertinti savo profesinę veiklą, suprasti, kas jo veikloje yra tobulintina ir į ką atsižvelgti planuojant profesinį tobulinimąsi;

- tobulinti technologines kompetencijas;

- ugdyti asmeninę iniciatyvą, tobulinti savo kvalifikaciją besidalinant geriausios praktikos patirtimi su Lietuvos ir užsienio šalių kolegomis.

Įgyvendinant projekto tikslus, siekiama sukurti konkretų produktą - profesinio mokymo proceso tobulinimo aplanką, kuriame būtų konkretūs siūlymai dėl naujų mokymo dalykų, naujų technologijų ar mokymo modulių įvedimo, aptariami gamybinės praktikos organizavimo tobulinimo klausimai, siekiant rengti kvalifikuotus paslaugų ir aptarnavimo srities specialistus ir maksimaliai priartinti profesinį rengimą prie darbo rinkos pokyčių.

Projektas bus įgyvendinamas 2016- 2017 metais. Projekto dalyviai lankysis Vokietijos, Ispanijos ir Portugalijos profesinio mokymo institucijose ir verslo įmonėse. Stažuotės metu projekto dalyviai susipažins su priimančių šalių profesinėse mokyklose ir įmonėse naudojama technika ir įranga, darbo kultūra, priimančios šalies istorija, kultūra, tradicijomis, ugdys lingvistinius gebėjimus bei profesinę motyvaciją.

Projekto rezultatai bus skleidžiami tarp Lietuvos profesinių mokyklų, Alytaus, Kauno, Marijampolės ir Tauragės miesto ir rajono ugdymo įstaigų, bendruomenės, visų projekte dalyvaujančių organizacijų bendruomenių.

 

 

Vystymo skyriaus vedėja

Jolanta Miliauskė