Skip to main content

Vystymo skyrius

Vystymo skyrius yra struktūrinis Centro padalinys:

• atsakingas už naujų projektų inicijavimą, esamų projektų koordinavimą ir vykdymą;

• nuolat analizuojantis Centro veiklą dabarties ir ateities požiūriu, numatantis strategines permainas Centro Misijos sėkmingam įgyvendinimui.

Uždaviniai:

• Analizuoti ir vertinti Centrą kaip sistemą;

• Aiškiai suvokti Centro tikslus ir teikti siūlymus kaip plėtoti Centro veiklą;

• Formuoti Centro kokybės laidavimo sistemą;

• Organizuoti naujų paraiškų rengimą;

• Organizuoti patvirtintų projektų įgyvendinimą;

• Reprezentuoti Centrą įvairiuose renginiuose;

• Siekti aktyvesnio mokinių ir mokytojų įtraukimo į projektinę veiklą;

• Skleisti informaciją apie vystymo skyriaus veiklą Centro bendruomenei ir visuomenei.  

 

Vystymo skyriaus kolektyvas:

Aurelija Malinauskaitė - vystymo skyriaus vedėja;

Jolanta Miliauskė - projektų vadovė;

Vilija Simonaitienė - projektų vadovė;

Skaistė Kazokaitė - projektų vadovė.

 

Putinų g. 40, 11 kab.

Tel./faks.: 8 315 77 979, mob. 8 610 06 261

El. paštas: projektai@aprc.lt