Skip to main content

Įgyvendinti projektai

Metai

Projektas

2010

Profesinis rengimas karjerai: socialinė partnerystė LLP-LdV-IVT-2009-LT-0221

2010

Mokinių praktika mechaninės inžinerijos sektoriuje Skandinavijos šalyse LLP-LdV-IVT-2009-LT-0220

2010

Paslaugų sferos darbuotojo modelio kūrimas vadovaujantis ES patirtimi LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0230

2010

Bendros profesinio mokymo iniciatyvos pasienio regione SPF/LT/2009/06/2.2

2010

Pažintinis vizitas Slovėnijoje 2010-SV-01-LT-LLP-02251

2010

Pažintinis vizitas Vengrijoje 2010-SV-01-LT-LLP-00822

2009-2010

Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką galimybių didinimas VP1-1.3-SADM-02-K-01-109

2009-2010

Alytaus profesinio rengimo centro pastatų energetinio efektyvumo didinimas VP3-3.4-ŪM-03-V-01-021

2009

Profesinių įgūdžių tobulinimas – sėkmingos karjeros pradžia   LLP-LdV-IVT-2008-LT-0094

2009

Paslaugų asmenims organizavimas Europoje LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0114

2009

Informacinių technologijų panaudojimas rengiant inžinerinės krypties mokinius LLP-LdV-IVT-2008-LT-0151

2009

Profesinis lankstumas darbo rinkoje LLP-LdV-IVT-2008-LT-0128

2009

IKT kompetencijos – profesinės karjeros galimybė LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0113

2008

Aptarnavimo sektoriaus specialybių mokinių profesinių kompetencijų plėtra ir įgūdžių tobulinimas LLP-LdV-IVT-2007-LT-0020

2008

Metalo apdirbimas ir statyba Šiaurės Europoje LLP-LdV-IVT-2007-LT-0051

2008

Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas ES šalyse LLP-LdV- VETPRO-2007-LT-0019 

2007

Profesinių įgūdžių tobulinimas panaudojant naujas technologijas LT/06/PL/1/1081

2006

Elektromechanikų profesinių gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas Norvegijoje LT/05/PL/1/0901