Skip to main content

Įvyko antrasis projekto „NEET ir pameistrystės sinergija“ partnerių susitikimas

2015 m. birželio 2 - 3 d. įvyko Alytaus PRC koordinuojamo projekto „NEET ir pameistrystės sinergija“ Nr. 2014-1-LT01-KA202-000529 antrasis partnerių susitikimas, kuris vyko pas projekto partnerius ITT Group, Estijoje.
Susitikimo metu projekto vadovė pristatė šiandieninę projekto eigą, partneriai pristatė savo šalyse atliktą NEET atvejo analizę (gerosios patirties analizė apie NEET soc. įtraukimą ir integraciją darbo rinkoje). Susitikimo metu dalyviai intensyviai dirbo ir diskutavo, kad projekto įgyvendinimo eiga būtų kuo sklandesnė.

Projekto vadovė R. Radlinskaitė